PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
International Trade - JEB039
Anglický název: International Trade
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 97 / 97 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEB039
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Vyučující: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Mgr. Jiří Teichman
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit splnitelná buď JEB004 nebo JEM163}
Neslučitelnost : JEM328, JPB354
Je neslučitelnost pro: JEM328, JPB354
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout IES syllabus - International Trade 2023 v2.pdf Sylabus. Další soubory a informace jsou dostupné přes systém Moodle Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. (30.09.2023)
Tento kurz svým obsahem i hloubkou záběru odpovídá standardním kurzům International Trade, tak jak jsou vyučovány v kvalitních českých i zahraničních bakalářských programech. Cílem kurzu je seznámit studenty s vývojem teorie mezinárodního obchodu a poskytnout jim dostatečné základy k pochopení logiky nejdůležitějších modelů mezinárodního obchodu a intuici nutnou k orientaci v současných mezinárodních obchodních vztazích. Kurz je vyučován v angličtině.

Bližší informace ke kurzu, stejně jako materiály k jednotlivým přednáškám a seminářům, jsou dostupné na Moodle stránkách. Informace o přístupu na Moodle stránky budou zaregistrovaným studentům distribuovány na začátku semestru emailem.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. (24.10.2019)

At the end of the course its students should:

(i)                Understand main factors which determine trade flows and effects of trade on economic structures and welfare according to mainstream economic theories.

(ii)              Understand traditional models describing effects of tariffs and quotas on national economies.

(iii)             Gain at least basic insight into the logic of latest development in trade theory (heterogenous firms).

(iv)             Know basic methods of analysis of trade flows and trade policies

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. (30.09.2023)

Continuous work during the course, active and honest participation in the teamwork, and successful participation in both midterm and final exams are expected from all participants.

Evaluation will be based on a midterm and final exam (in traditional "on-site" written form), two team assignments and online Moodle quizzes. The final exam will include a short (on-site) essay. 

The contribution of all the components to the final grade is as follows:

Midterm exam:                                                   20 points

Final exam:                                                        55 points

Team assignments:                                             15 points

Online Moodle quizzes:                                        10 points

Extra additional points for active participation in discussion seminars: up to 10 points

 

The final grade

Grading scale (based on the weighted average score):

A … 91 – 100 points

B … 81 – 90 points

C … 71 – 80 points

D … 61 – 70 points

E … 51 – 60 points

F … 50 points and less

 

The final exam (compulsory for all enrolled) will be scheduled for January 2024 and February 2024 (at least three options to take the exam will be provided). The dates of the exams will be announced during the first lecture. The exam will consist of a written test (sample questions are provided on Moodle website) and a brief essay.

The test will include a quiz (multiple choice questions) + solution of problem sets, mainly by means of models and graphs. The creative thinking and understanding of the problem (e.g. described by a model), will be graded higher than mere memorization of facts or formulas.

All papers/essays worked out in this course (by teams or individuals) must be original and subject to specific rules. Plagiarism will be severely punished.

 

Note on seminar participation and workload:

Seminar sessions play a key role in this effort, many of the issues discussed during the seminar can be crucial for the successful completion of the assignments as well as for maximizing the chances of succeeding in the exam. Regular attendance of the seminar sessions is therefore strictly recommended.

The course workload corresponds to its weight (8 credits), which implies the calculated average time load to students of 242 hours (this includes lectures, seminars, work on assignments, final team papers as well as studying for the final exam).

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. (13.09.2021)


Basic text:

KRUGMAN, P.R., OBSTFELD M., MELITZ M.J. International Economics - Theory and Policy. 10th edition. Pearson. 2014. ISBN 978-0133423648 or newer editions.

Alternative texts or texts useable for specific topics: 

HELPMAN, E. Understanding Global Trade. Belknap Press, 2011. ISBN-10: 0674060784, ISBN-13: 978-0674060784

PUGEL, T.A.: International Economics. 14th edition. McGraw-Hill Irwin, ISBN 978-0-07-3375757-5

 

Following online textbook is also relevant for our course: 

S. Suranovic - International Economics Study Center: http://internationalecon.com/

 

Please check the Moodle website of the course for latest details. It also contains handouts and links to other materials.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. (30.09.2023)

Continuous work during the course, active and honest participation in the teamwork, and participation in both midterm and final exams are expected from all participants.

Evaluation will be based on a midterm and final exam (in traditional "on-site" written form), two team assignments and online Moodle quizzes. The final exam will include a short (on-site) essay.

The contribution of all the components to the final grade is as follows:

Midterm exam:            20 points

Final exam:                 55 points

Team assignments:      15 points

Online Moodle quizzes: 10 points

Extra additional points for active participation in discussion seminars: up to 10 points

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (20.11.2019)

More detailed information, as well as handouts, data files or additional materials for the lectures and seminars, will be gradually published via the Moodle system. Basic introduction to the use of the Moodle system will be provided during the first session.

 

Topics that will be discussed during the lectures/seminars:

 1. Introduction. Trade data and trends.
 2. Model of comparative advantage (Ricardo) and its extensions.
 3. Neoclassical models - the role of differences in factor endowments. Specific factor model.
 4. Heckscher-Ohlin model: derivation of the Leamer diagram. Stolper-Samuelson theorem. Factor Price equalization. Rybczynski theorem.
 5. Empirical tests of trade theory. Leontief paradox. Intra-industry trade. Alternative theories of international trade (Product cycles, Linder's overlapping demands).
 6. New theory of international trade: Krugman model with monopolistic competition and increasing returns to scale.
 7. Introduction to the "New new" theory - models with heterogeneous firms (Melitz).
 8. Introduction to the New Economic Geography (NEG)
 9. Trade policy: basic instruments, partial equilibrium models.
 10. Trade policy: general equilibrium, large country issues.
 11. Economic integration: customs unions and free trade areas. Trade creation and trade diversion effects.
 12. Models with mobility of factors of production.
 13. Current issues in international trade.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK