PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
SVOČ: Právo a ekologie - HV2919
Anglický název: Student Research: Law and Ecology
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (02.02.2018)
Cílem předmětu je pomoci studentům magisterského studia Právnické fakulty UK při psaní jejich studentských odborných prací v oboru právo životního prostředí. Předmět je specifický díky vlastní tvůrčí činnosti studenta.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Napsání a obhájení studentské práce na vybrané téma dle zadaného rozsahu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (02.02.2018)

Témata prací jsou každoročně vypisována katedrou.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (02.02.2018)

 

Napsání a obhájení studentské práce na vybrané téma dle zadaného rozsahu.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (02.02.2018)

Mohou být doporučeny individuálně (vedoucím dané práce).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK