PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky ústavního práva - HV2076
Anglický název: Current Topics of Constitutional Law
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Vyučující: JUDr. Jan Grinc, Ph.D.
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
Anotace
Poslední úprava: KLOFANDO/PRF.CUNI.CZ (24.11.2014)
Cílem semináře je seznámit se blíže s vybranými aktuálními otázkami ústavního práva v ČR i v zahraničí a diskutovat o nich. Seminář probíhá formou referátů, které přednesou studenti, popř. doktorandi katedry a externí odborníci, a následné diskuze.
Literatura
Poslední úprava: KLOFANDO/PRF.CUNI.CZ (24.11.2014)
Povinná:
  • Václav Pavlíček a kol.. Ústavní právo a státověda II. díl. Ústavní právo České republiky.. Praha. 2011.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KLOFANDO/PRF.CUNI.CZ (24.11.2014)

Předmět je zakončen kolokviem. Podmínkou absolvování je přednesení kvalitního referátu a aktivní účast v diskuzích na ostatních hodinách.

Sylabus
Poslední úprava: KLOFANDO/PRF.CUNI.CZ (24.11.2014)

Studenti se na seminář přihlašují osobně na informační schůzce na počátku semestru (o jejím konání jsou informováni prostřednictvím elektronické nástěnky). Zde jsou též dohodnuty termíny konání semináře a témata jednotlivých setkání. Od toho se odvíjí hodinová dotace semináře. Seminář se koná v kabinetu č. 127.

Referáty se mohou týkat zejména následujících okruhů: 1) aktuální vývoj ústavního práva ČR (připravované či přijaté novely předpisů z oboru ústavního práva a jejich kritické zhodnocení), 2) aktuální rozhodnutí Ústavního soudu ČR, 3) jiné problematické otázky či spory o výklad ústavního práva ČR a úvahy de constitutione ferenda, 4) ústavní vývoj ve světě, popř. srovnání ústavních institutů či úprav, 5) ochrana lidských práv v českém, evropském a mezinárodním kontextu.

Literatura

Václav Pavlíček a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. Ústavní právo České republiky. Praha : Leges, 2011 a ostatní literatura k předmětu Ústavní právo a státověda. Další literatura, z níž lze čerpat, je sdělována průběžně podle témat jednotlivých seminářů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KLOFANDO/PRF.CUNI.CZ (24.11.2014)

Předmět je zakončen kolokviem. Podmínkou absolvování je přednesení kvalitního referátu a aktivní účast v diskuzích na ostatních hodinách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK