PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializační modul: Ústavně právní - HM0401
Anglický název: Specialization Module: Constitutional Law
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 --- [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prerekvizity : {Pro absolvování modulu je nutné absolvovat 4 předměty, možmostí je také SVOČ z oboru ústavního práva}
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK