PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe na státním zastupitelství - HV2033
Anglický název: Internship at a Prosecution Office
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0761, HP0762
Ve slož. prerekvizitě: HM0701, HM1501
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Informace k odborne praxi na SZ - LS 2017-2018.pdf Martina Bárová
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (01.02.2018)

Předmět je realizován ve spolupráci se státními zastupitelstvími. Na předmětu participuje i pověřený státní zástupci na příslušném státním zastupitelství. Předpokládá se zapojení všech státních zastupitelství s místní příslušností pro Prahu 1 až Prahu 10. Studenti budou konat tříměsíční stáž (účast v rozsahu cca 60 hodin) na příslušném státním zastupitelství.

Studentům poskytne aktivita možnost účastnit se během časově omezené doby činnosti státního zastupitelství, pozorovat její chod, konzultovat s jejími zaměstnanci. Po dobu stáže mohou studenti sledovat a následně analyzovat, jak jsou obecná právní pravidla naplňována v praxi (zejména ustanovení trestního řádu) a co obnáší fungování státního zastupitelství. Student má vždy přiděleného konkrétního státního zástupce (mentora), který mu skrze konzultace v průběhu stáže přiblíží práci instituce. Díky postupnému zjišťování informací studenty a jejich vhledu do práce státního zastupitelství (je jim např. přidělen spis, který prostudují a navrhnou řešení případu, které posléze diskutují s příslušným státním zástupcem), dochází k rozvoji specifických a přenositelných kompetencí podporujících jejich flexibilitu a adaptabilitu po skončení studia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK