PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí - HV2023
Anglický název: Internship at Non-Profit Organizations Protecting the Environment
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Korekvizity : HP0391
Ve slož. prerekvizitě: HM1901
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)
PPraxe jsou realizovány ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a spolky působícími v oblasti ochrany přírody a krajiny. Cílem stáží je umožnit studentům, aby se seznámili s fungováním práva životního prostředí v praxi a aby si vyzkoušeli aplikaci svých teoretických znalostí na konkrétních případech z oboru práva životního prostředí. Na předmět se studenti přihlašují mailem s uvedením důvodů, proč chtějí praxi absolvovat a ve které neziskové organizaci v oblasti ochrany životního prostředí by tomu tak mělo být. Mailová adresa pro přihlašování: stejskal@prf.cuni.cz
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Osobní účast na praxi v rozsahu alespoň 20 hodin, vypracování písemné zprávy (2 - 3 stránky) zpracované studentem, odevzdanou spolu s potvrzením účasti příslušným pracovníkem organizace.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

 

Obsahem stáží je seznámení se s fungováním nestátních organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí. Studenti se v průběhu svého působení v příslušné organizaci zapojí do jejího chodu a participují na jejích činnostech pod vedením a s pomocí zkušeného právníka nebo jiného odborníka, pracovníka organizace.

Jednotlivě či ve dvojicích budou pracovat na řešení konkrétního případu správního či soudního řízení

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Mohou být doporučeny individuálně pověřenými pracovníky jednotlivých pracovišť:

Česká společnost ornitologická

Český svaz ochránců přírody

Hnutí Duha

Frank Bold

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK