PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Odborná praxe - praxe na soudech III. (obchodní úsek) - HV2022
Anglický název: Internship at courts III
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Prerekvizity : HP0292
Ve slož. prerekvizitě: HM0701, HM1401
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)
Odborná praxe – praxe na soudech III. probíhá od března na obchodněprávním úseku Městského soudu v Praze. Cílem odborné praxe je doplnit a rozšířit výuku obchodního práva tak, aby student poznal vnitřní strukturu, chod i organizaci práce obchodněprávního úseku Městského soudu v Praze, ale i obsah práce konkrétního soudce tohoto soudu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Vyplněný formulář potvrzení o praxi (evidence docházky) s podpisy soudců a razítkem soudu musí být doručen do boxu Potvrzení o splnění soudních praxí umístěného v podatelně fakulty nejpozději do poloviny září.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Obsahem odborné praxe na obchodním úseku je absolvování konkrétních vybraných úkonů ve stanovených agendách pod dohledem soudce. Podrobný program praxe je připojen v souborech.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (11.02.2019)

Přihlašování na praxi se uzavírá po dvou týdnech od spuštění zápisu předmětů. Přihlášení studenti obdrží e-mail s dalšími informacemi o konání úvodní schůzky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK