PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení k právnímu a politickému myšlení - HV1676
Anglický název: Readings in Legal and Political Thinking
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM0101
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (13.09.2017)

Status kurzu: volitelný předmět PF UK
Atestace: zápočet; uděluje se za aktivní účast na hodinách

Anotace: Kurs je založen na společné četbě textů vztahujících se k právnímu či politickému myšlení. Každý semestrální kurs se zaměřuje na jednoho autora nebo jeden problém, který bude podrobován hlubšímu zkoumání, přemýšlení a diskusi. Kurs obsahuje a) úvodní přednášku garanta předmětu, b) společnou četbu základního textu či textů (podepřenou domácí přípravou studentů) a c) referáty studentů k souvisejícím problémům (textům, autorům). Možná přijdou i zajímaví hosté.

Téma pro akad. rok 2017/2018: Parlament a parlamentarismus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK