PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Negotiation as Dispute Resolution - HV1623
Anglický název: Negotiation as Dispute Resolution
Zajišťuje: Centrum mimosoudního řešení sporů (22-CMRS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Neslučitelnost : HDPV0164, HPOP0000
Je neslučitelnost pro: HP4202, HDPV0164
Ve slož. prerekvizitě: HM0701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kloubová (03.10.2014)
Negotiation as Dispute Resolution
JUDr. Martin Svatoš, PhD.

Annotation: Negotiation is regarded as the most used and preeminent mode of dispute resolution. For most lawyers, negotiation is a major part of their professional duties. The majority of all disputes that come into a lawyer’s office are resolved by negotiation. This course focus on that kind of negotiation that deals with the dispute resolution (as a contrast to the deal making negotiation) but it touches the basics of other ADR too.
The course is built as an interactive curriculum that requires students’ active participation in numerous role playing exercising and discussions.

Outline of the Course:
1. Introduction to Alternative Dispute Resolution
2. Early Case Assessment
3. Dispute Resolution Clauses
4. Negotiation as Dispute Resolution - ZOPA, BATNA, WATNA
5. Negotiation Styles - Getting to Yes
6. Lying in Negotiation - Ethics, Liability and Consequences
7. Cultural Gaps in Negotiation
8. Practicing Negotiation - Negotiation Game
9. Dispute Boards
10. Other ADR Procedures
11. Courts and ADR
12. ODR

Reading List:
- FISHER, R. - URY, W.: Getting to YES: Negotiating an agreement without giving in, Random House Business Books: New York 1992 (2. vydání), ISBN 978-0395631249.
- GOLDBERG, S. B. - SANDER, F. E. A. - ROGERS, N., H. - COLE, S. R.: Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, Wolters Kluwer, New York 2007, ISBN 978-0-7355-6403-9.
- MNOOKIN, R. H.: Bargaining with the Devil: When to negotiate, when to flight, Simon & Schuster 2011.
- MNOOKIN, R. H. - LAWRENCE E. S. (ed.): Negotiating on Behalf of Others - Advice to Lawyers, Business Executives, Sports Agents, Diplomats, Politicians and Everybody Else, Sage Publications Inc., Thousand Oaks etc. 1999
- WHITE, J. J.: Machiavelli and the Bar: Ethical Limitations on Lying in Negotiation, in Am. B. Found. Res. J. 1980 (1980): 926-38.

Consultations: individual, scheduled with the lecturer

Termination: Students are going to be evaluated on the basis of their defense of a written essay. Their active participation is, however, taken in consideration.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kloubová (24.11.2014)

Termination: Students are going to be evaluated on the basis of their defense of a written essay. Their active participation is, however, taken in consideration.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kloubová (20.11.2014)

Outline of the Course:
1.    Introduction to Alternative Dispute Resolution
2.    Early Case Assessment
3.    Dispute Resolution Clauses
4.    Negotiation as Dispute Resolution - ZOPA, BATNA, WATNA
5.    Negotiation Styles - Getting to Yes
6.    Lying in Negotiation - Ethics, Liability and Consequences
7.    Cultural Gaps in Negotiation
8.    Practicing Negotiation - Negotiation Game
9.    Dispute Boards
10.    Other ADR Procedures
11.    Courts and ADR
12.    ODR

Reading List:
-    FISHER, R. - URY, W.: Getting to YES: Negotiating an agreement without giving in, Random House Business Books: New York 1992 (2. vydání), ISBN 978-0395631249.
-    GOLDBERG, S. B. - SANDER, F. E. A. - ROGERS, N., H. - COLE, S. R.: Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, Wolters Kluwer, New York 2007, ISBN 978-0-7355-6403-9.
-    MNOOKIN, R. H.: Bargaining with the Devil: When to negotiate, when to flight, Simon & Schuster 2011.
-    MNOOKIN, R. H. - LAWRENCE E. S. (ed.): Negotiating on Behalf of Others -  Advice to Lawyers, Business Executives, Sports Agents, Diplomats, Politicians and  Everybody Else, Sage Publications Inc., Thousand Oaks etc. 1999
-    WHITE, J. J.: Machiavelli and the Bar: Ethical Limitations on Lying in Negotiation, in Am. B. Found. Res. J. 1980 (1980): 926-38.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kloubová (13.01.2015)

"Respektování rekvizit pro tento volitelný předmět je doporučeno, není však podmínkou absolvování předmětu. Volitelný předmět bez splněných rekvizit je možné si zapsat z kapacitních důvodů (viz čl. 6 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UK) pouze v případě, že nebyl dosud plně obsazen studenty, kteří si jej zapsali v souladu s doporučenými rekvizitami. Zápis volitelných předmětů bez splněných rekvizit bude provádět studijní oddělení následující 4 týdny po ukončení zápisu předmětů".

 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Kloubová (20.11.2014)

Reading List:
-    FISHER, R. - URY, W.: Getting to YES: Negotiating an agreement without giving in, Random House Business Books: New York 1992 (2. vydání), ISBN 978-0395631249.
-    GOLDBERG, S. B. - SANDER, F. E. A. - ROGERS, N., H. - COLE, S. R.: Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes, Wolters Kluwer, New York 2007, ISBN 978-0-7355-6403-9.
-    MNOOKIN, R. H.: Bargaining with the Devil: When to negotiate, when to flight, Simon & Schuster 2011.
-    MNOOKIN, R. H. - LAWRENCE E. S. (ed.): Negotiating on Behalf of Others -  Advice to Lawyers, Business Executives, Sports Agents, Diplomats, Politicians and  Everybody Else, Sage Publications Inc., Thousand Oaks etc. 1999
-    WHITE, J. J.: Machiavelli and the Bar: Ethical Limitations on Lying in Negotiation, in Am. B. Found. Res. J. 1980 (1980): 926-38.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK