PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II – Právo životního prostředí - HPOP0113
Anglický název: Diploma Seminar II - Envrionmental Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
Vyučující: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Korekvizity : HPOP0027, HPOP0028, HPOP0099, HSZK0113, HSZK0213
Neslučitelnost : HPOP0101, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0117, HPOP0118, HPOP3000, HP0681
Je neslučitelnost pro: HPOP0118, HPOP0117, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0101
Anotace
Předmět je povinným předmětem pro zpracování diplomové práce. Výuka předmětu je organizovaná jednou za semestr. Podmínkou pro absolvování předmětu je účast na přednášce v termínu stanoveném Katedrou práva životního prostředí a konzultace s vedoucím diplomové práce.

Ve výjimečných případech lze studentům se souhlasem vedoucího katedry a garantky předmětu umožnit konání diplomového semináře individuálně formou konzultace s vedoucím diplomové práce.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co student absolvuje diplomovou přednášku a první konzultaci s vedoucím DP.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
Sylabus
Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce.  
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Studijní opory

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK