PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II – Mezinárodní právo - HPOP0103
Anglický název: Diploma seminar II - Public International Law
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D.
Korekvizity : HPOP0045, HPOP0046, HPOP0099, HSZK0103, HSZK0203
Neslučitelnost : HPOP0101, HPOP0102, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0117, HPOP0118, HPOP3000, HP0681
Je neslučitelnost pro: HPOP0118, HPOP0117, HPOP0102, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HPOP0107, HPOP0108, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0101
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)
1. Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

1.      Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (15.09.2022)

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK