PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Competition law and liberalization of network industries in Europe - HP4041
Anglický název: Competition law and liberalization of network industries in Europe
Zajišťuje: Centrum právní komparatistiky (22-CPK)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Dr. Rita Ildikó Sik - Simon, LL.M., Dr.
JUDr. Štěpán Svoboda, Ph.D.
JUDr. Petra Joanna Šimečková Pipková, Ph.D., LL.M.
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Ve slož. prerekvizitě: HM1401
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (20.03.2018)
Hlavním přínosem pro studenty je pochopení hospodářské soutěže ve specifických podmínkách síťových sektorů.
Po absolvování kurzu se studenti vyznají v národních a evropských pravidlech hospodářské soutěže a budou moci
porovnat jednotlivé národní předpisy. Budou také znát zákládní principy a fungování regulace trhu, a hlavní rozdíly
v právní praxi jednotlivých národních orgánů, dohlížejících na dodržování hospodářské soutěže.

Zaměření předmětu
Účinná hospodářská soutěž je hlavním organizačním principem jednotného evropského trhu, ale některé klíčové
sektory dodnes nefungují bez regulace. Vzhledem k tomu, že velké evropské společnosti působí po celé Evropě,
je důležité, aby studenti pochopili pravidla hospodářské soutěže a regulace nejen v národním, ale i v evropském
kontextu. Kurz si klade za cíl vysvětlit kontext a odchylky českého, německého a maďarského soutežního práva v
evropském kontextu. Jako referenční národní právní řády byl vybrán jeden, který je starým členským státem EU, a
jeden, který má obdobné právněpolitické pozadí jako ČR. Předmět není zaměřen pouze na právní úpravu, nýbrž
důraz je kladen zejména na rozhodovací praxi a práci s právními prameny.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.03.2018)
Povinná:
  • ...
Sylabus -
Poslední úprava: Ludmila Nováčková (21.09.2017)

1)      11.10. Síťové sektory (Dr. iur. Rita Sik-Simon LL.M, BA)

Úvod – síťové sektory a jejich ekonomické aspekty, síťové externality, monopolní úzkých, Service public a veřejné služby

 

2) 18.10. Opakování: soutěžní právo (v síťových sektorech) (JUDr. Petra Pipkova Ph.D., LL.M.eur)

Úvod do problematiky soutěžního práva v síťových sektorech, adresáti normy

 

3) 25.10. Pokračování opakování soutěžního práva (v síťových sektorech) (JUDr. Petra Pipkova Ph.D., LL.M.eur) Soutěžní právo v síťových sektorech: vymezování relevantního trhu, protisoutěžní praktiky

 

4) 1.11 Regulace v síťových sektorech (Dr. iur. Rita Sik-Simon LL.M, BA)

Regulační cíle a regulační nástroje (kontrola přístupu, síťová regulace, regulace cen)

 

5) 8.11 Regulace a liberalizace trhu telekomunikace (Dr. iur. Rita Sik-Simon LL.M, BA)

Liberalizace trhu, regulační cíle, regulační nástroje (kontrola přístupu, síťová regulace, regulace cen)

 

6) 15.11 Regulace trhu –– Pošta (JUDr. Štěpán Svoboda, LL.M, Evropská Komise (DG COMP)

Liberalizovaný trh poštovních služeb – přežije veřejná služba?

 

7) 22.11. Telekomunikace a soutěžní právo (Ing. Milan Brouček, bývalý hlavní ekonom ÚOHS, PMÚ )

Relevantní trhy, margin squeeze, spolupráce při výstavbě infrastruktury, udílení licencí a jeho soutěžní aspekty a state aid

 

8) 29.11 Liberalizace a regulace energetického sektoru (Mgr. David Vosol, M.B.A. – bpv BRAUN PARTNERS)

Liberalizace a regulace, regulace cen

 

9) 6.12 Plyn a soutěžní právo (JUDr. Petra Pipkova Ph.D., LL.M.eur)

Liberalizace trhu, relevantní trhy, refusal to supply

 

10) 13.12. Výkon státní správy v síťových odvětvích (JUDr. JakubHandrlica LL.M, Ph.D.)

Právní rámec k evropském právu (pravomoci Komise, Agentur a národních regulačních orgánů), vytváření agentur na evropské úrovni (BEREC, ACER),
požadavky nezávislosti národních regulačních orgánů, právní úprava v České republice a její perspektivy

 

11) 20.12. Doprava a soutěžní právo (JUDr. Petra Pipkova Ph.D., LL.M.eur)

Liberalizace trhu, relevantní trhy, predace, diskriminace

 

12) 3.1 2018 Regulace trhu – Doprava (Dr. iur. Rita Sik-Simon LL.M, BA)

Regulační cíle, regulační nástroje (kontrola přístupu, síťová regulace, regulace cen)

 

13) 10.1.2018 Zkouška

 

 

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (20.03.2018)

obligatory:

Whish & Bailey: Competition Law, OUP 2015, 8th ed.

recommended:

Bellamy & Child: European Community Law of Competition, OUP 2013, 7th ed.

Jones & Suffrin: EU Competition Law, OUP 2016, 6th ed.

Faull & Nikpay: The EU Law of Competition, 2014, 3rd ed.

Schmidt: Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, Oldenbourg, 2012, 9. vyd.

Emmerich: Kartellrecht, München, 2008, 11. vyd.

Kühling: Sektorspezifische Regulierung in den Netzwirtschaften, C.H.Beck, 2004, 1. vyd. 2004,

Petr a kol.: Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, C.H.Beck 2009

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK