PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Specializační modul: Evropské právo - HM0901
Anglický název: Specialization Module: European Law
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 --- [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Prerekvizity : {Pro absolvování je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu Další možností předmětů je také SVOČ, odborná praxe}, {Evropské právo}
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK