PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Politický kontext soudní moci I. - HP2819
Anglický název: The Political Context of Judicial Power I.
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Vyučující: JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: HM2301
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (11.09.2018)
Ústavní soud je zvláštním orgánem na pomezí práva a politiky. Jako soudní orgán ochrany ústavnosti argumentuje často nejobecnějšími ústavními principy a politickofilosofickými tezemi. Díky identifikaci soudce-zpravodaje a existenci odlišných stanovisek lze analyzovat i politickofilosofické a právněfilosofické argumenty a postoje jednotlivých soudců Ústavního soudu. Předmětem analýzy tak může být jak rozhodování Ústavního soudu, tak i postoje jednotlivých soudců, u celé řady kontroverzních plenárních rozhodnutí s významnou vazbou na politologické či politickofilosofické otázky. Ve výuce volitelného předmětu lze vedle společné analýzy textů odůvodnění nálezů a odlišných stanovisek dále rozvíjet předkládané politickofilosofické, právněfilosofické a politologické argumenty formou polemiky skupin studentů v rámci cvičného soudního řízení.

Hodnocena bude a) aktivita na hodinách a b) předem zpracované a rozesílané argumentace v jednotlivých kauzách.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (03.09.2014)

Průběh: Úvodní přednáška, rozbor devíti kauz (jednak projednávaných a dosud nerozhodnutých Ústavním soudem, jednak fiktivních k důležitým aktuálním tématům českého ústavního práva), přednáška hosta, závěrečné shrnutí

 

Organizace výuky (netýká se úvodních a závěrečných přednášek a přednášky hosta): Studenti vytvoří 6 skupin, každá skupina si tedy připraví nález třikrát za semestr. V každé hodině budou mít skupina obhajující návrh a skupina oponující návrhu postupně 9, 9, 3 a 3 minuty pro předestření argumentů (vždy bude vložena minutová přestávka), poté bude následovat všeobecná diskuse, zakončená a) hlasováním nezúčastněných o dané kauze a b) krátkým hodnocením argumentačních výkonů obou skupin ze strany učitelů. V další části hodiny budou pod vedením učitelů analyzovány použité argumenty, kauza zevrubně komentována a zasazována do širšího kontextu (viz anotace).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Kučerová (15.09.2017)

Hodnocena bude a) aktivita na hodinách a b) předem zpracované a rozesílané argumentace v jednotlivých kauzách

Sylabus
Poslední úprava: Eva Kučerová (15.09.2017)

Průběh: Úvodní přednáška, rozbor devíti kauz (jednak projednávaných a dosud nerozhodnutých Ústavním soudem, jednak fiktivních k důležitým aktuálním tématům českého ústavního práva), přednáška hosta, závěrečné shrnutí

 

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. (20.09.2018)

Tento předmět se v akademickém roce 2018/2019 nezapisuje.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 10 %.

Studijní opory
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (18.12.2014)

Příslušná literatura bude upřesněna na první hodině.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK