PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kořeny evropské integrace - HP2094
Anglický název: Origins of European Integration
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
Neslučitelnost : HP1752, HV1651
Ve slož. prerekvizitě: HM0201, HM0901
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (31.01.2018)

<HTML>
Předmět je vyučován  v češtině - <strong>nikoli v  angličtině !</strong>
Předmět si klade za cíl zasadit současné diskuze o podobě integrace v Evropě a ve světě do širších, zejména historických souvislostí. Sledována je nejen evropská integrace vedoucí k Evropské unii, ale i další projekty s integračními prvky, a to zejména od 19. století. Předmět úzce souvisí s dějinami mezinárodního práva a mezinárodních vztahů a s dějinami politických a právních učení.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.05.2015)

Povinná:
  • J. Kuklík, R. Petráš, . Principy E.F. Smidaka a nadnárodní integrace, . Praha. 2007.
  • M. Kovář. V. Horčíčka. . Dějiny evropské integrace. Praha Triton. 2006.
  • V. Goněc, . Idea Evropy I. a II., . Brno. 2004.
Doporučená:
  • Další literatura zadávaná vyučujícími k jednotlivým tématům.
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (02.02.2018)

Historické kořeny integrací (Svatá říše římská, projekty zaměřené na mírové řešení mezinárodních konfliktů, dějiny integrace na britských ostrovech).

 

Myšlenky integrací v Evropě v 19. století.

Vývoj mezinárodního práva ve vztahu k mezinárodním organizacím a předcházení konfliktů v 19. století.

První světová válka a její důsledky pro integrační návrhy myšlenky.

Společnost národů.

Integrace v meziválečném období.

 

Integrační procesy v době druhé světové války.

 

Historické kořeny integrací (Svatá říše římská, projekty zaměřené na mírové řešení mezinárodních konfliktů, dějiny integrace na britských ostrovech).

Myšlenky integrací v Evropě v 19. století.

Vývoj mezinárodního práva ve vztahu k mezinárodním organizacím a předcházení konfliktů v 19. století.

První světová válka a její důsledky pro integrační návrhy myšlenky.

Společnost národů.

Integrace v meziválečném období.

Integrační procesy v době druhé světové války.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
226.02.201818:00 - 20:00přednáškaÚvod, metodologie a zaměření předmětu.Vyučující: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Doc. Mag. phil. Dr.iur Harald Scheu, Ph.D., JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
305.03.201818:00 - 20:00přednáškaHistorické kořeny integrací (Svatá říše římská, projekty zaměřené na mírové řešení mezinárodních konfliktů, dějiny integrace na britských ostrovech). 
412.03.201818:00 - 20:00přednáškaMyšlenky integrací v Evropě v 19. století. 
519.03.201818:00 - 20:00přednáškaVývoj mezinárodního práva ve vztahu k mezinárodním organizacím a předcházení konfliktů v 19. století. 
626.03.201818:00 - 20:00přednáškaPrvní světová válka a její důsledky pro integrační návrhy myšlenky. 
709.04.201818:00 - 20:00přednáškaSpolečnost národů. 
816.04.201818:00 - 20:00přednáškaIntegrace v meziválečném období. 
923.04.201818:00 - 20:00přednáškaIntegrační procesy v době druhé světové války. 
1030.04.201818:00 - 20:00přednáškaIntegrační procesy v době po druhé světové válce. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK