PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kořeny evropské integrace - HP2094
Anglický název: Origins of European Integration
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
Neslučitelnost : HP1752, HV1651
Ve slož. prerekvizitě: HM0201, HM0901
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.05.2015)

<HTML>
Předmět je vyučován  v češtině - <strong>nikoli v  angličtině !</strong>
Předmět si klade za cíl zasadit současné diskuze o podobě integrace v Evropě a ve světě do širších, zejména historických souvislostí. Sledována je nejen evropská integrace vedoucí k Evropské unii, ale i další projekty s integračními prvky, a to zejména od 19. století. Předmět úzce souvisí s dějinami mezinárodního práva a mezinárodních vztahů a s dějinami politických a právních učení.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.05.2015)

Povinná:
  • J. Kuklík, R. Petráš, . Principy E.F. Smidaka a nadnárodní integrace, . Praha. 2007.
  • M. Kovář. V. Horčíčka. . Dějiny evropské integrace. Praha Triton. 2006.
  • V. Goněc, . Idea Evropy I. a II., . Brno. 2004.
Doporučená:
  • Další literatura zadávaná vyučujícími k jednotlivým tématům.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.05.2015)


 

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
227.02.201818:00 - 20:00přednáškaÚvod, metodologie a zaměření předmětu.Vyučující: Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Doc. Mag. phil. Dr.iur Harald Scheu, Ph.D., JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.
306.03.201818:00 - 20:00přednáškaHistorické kořeny integrací (Svatá říše římská, projekty zaměřené na mírové řešení mezinárodních konfliktů, dějiny integrace na britských ostrovech). 
413.03.201818:00 - 20:00přednáškaMyšlenky integrací v Evropě v 19. století. 
520.03.201818:00 - 20:00přednáškaVývoj mezinárodního práva ve vztahu k mezinárodním organizacím a předcházení konfliktů v 19. století. 
627.03.201818:00 - 20:00přednáškaPrvní světová válka a její důsledky pro integrační návrhy myšlenky. 
703.04.201818:00 - 20:00přednáškaSpolečnost národů. 
810.04.201818:00 - 20:00přednáškaIntegrace v meziválečném období. 
924.04.201818:00 - 20:00přednáškaIntegrační procesy v době druhé světové války. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK