PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právnická španělština III - HP1396
Anglický název: Legal Spanish III
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 137
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP1371, HP1372
Neslučitelnost : HV1373
Je korekvizitou pro: HP1397
Je neslučitelnost pro: HV1373
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (18.09.2017)
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2008 a déle. (HPRAVO2017)

Právnický cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština) je čtyřsemestrální výběrový
předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s
terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném
právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce
s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost
informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2017)
Doporučená:
  • Literatura viz Jazyk španělský I.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2017)

Po 3. semestru je možné napsat test, který je součástí závěrečné zkoušky po 4. semestru, klasifikace tohoto testu se započítává do klasifikace závěrečné zkoušky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2017)

 

Obligaciones
Contratos
Elementos del Proceso civil, documentos procesales
Sociedades (tipos, estatutos, gerencia)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (17.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK