PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právnická ruština IV - HP1387
Anglický název: Legal Russian IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP1385
Staré označení: 138
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP1381, HP1382, HP1386
Neslučitelnost : HP1385
Je neslučitelnost pro: HP1385
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (01.02.2019)
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017

Jazyk ruský IV je 4. část povinného jazyka ve společném základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky ruského práva. Základní metodou je práce s odborným textem.Témata:
Trestní právo hmotné obecná část
Trestní právo hmotné zvláštní část
Trestní právo procesní
Trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých
Mezinárodní právo
Evropské právo
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (05.05.2017)

Zvládnutí látky v rozsahu lekcí 16 - 20 učebnice Ruština pro právníky (2008) a doplňkových textů předložených vyučujícím;

aktivní účast na výuce;

abslvování testu alespoň na 70% bodového ohodnocení.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (29.01.2018)

Trestní právo hmotné obecná část
Trestní právo hmotné zvláštní část
Trestní právo procesní
Trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých
Mezinárodní právo
Evropské právo

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (01.02.2019)

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (16.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 20%.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (29.01.2018)

Odborné texty poskytne vyučující.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK