PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vývoj československého ústavního a politického systému - HP1211
Anglický název: Development of the Czechoslovak Constitutional and Political System
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2014 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 121
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Vyučující: doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Třída: ústavní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Ústavní právo
Prerekvizity : HP0891
Ve slož. prerekvizitě: HM0401
Anotace
Poslední úprava: POTESIL/PRF.CUNI.CZ (10.01.2017)

Předmět je zaměřen na výklad vývoje ústavního a politického systému od vzniku 1. Československé republiky až do zániku federace. Součástí výuky je i výklad ústavních(ne)poměrů v protektorátu ČM a fašistického Slovenského státu. Předmět je zakončen vypracováním seminární práce a její následnou obhajobou.
Literatura
Poslední úprava: MAREK/PRF.CUNI.CZ (06.10.2011)

Doporučená:
  • Ján Gronský. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. 1914-1945 . Karolinum Praha. 2005.
  • Ján Gronský. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa IV. 1989 - 1992.. Karolinum Praha. 2007.
  • Ján Gronský. Komentované dokumenty k ústavním dějinách Československa II. 1945-1960.. Karolinuum Praha. 2006.
  • Ján Gronský. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa III. 1960 - 1989.. Karolinum Praha. 2007.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: POTESIL/PRF.CUNI.CZ (10.01.2017)

Předmět je zakončen vypracováním seminární práce a její následnou obhajobou. Nejlepší práce je možné přihlásit do SVOČ.

Sylabus
Poslední úprava: KLOFANDO (18.10.2006)

Předmět je zaměřen na výklad vývoje ústavního a politického systému od vzniku Československé republiky do současnosti. Pozornost je věnována především klíčovým otázkám: problému kontinuity a diskontinuity po vzniku ČSR v r. 1918, prozatímní ústavě a ústavní listině z roku 1920, československému ústavnímu systému do mnichovského diktátu. Výklad pokračuje přes období protektorátu a Slovenského štátu, je zmiňováno zatímní státní zřízení a význam dekretálního období našeho ústavního vývoje. Dále je pozornost soustředěna na ústavní a politický vývoj let 1945-1948, výklad zahrnuje problematiku ústavních aspektů únorové krize v roce 1948, ústavu 9. května, nastolení režimu monopolní vlády jedné strany a rozklad právního státu. Závěr kurzu je zaměřen na problematiku tzv. socialistické ústavy z r. 1960, ústavní důsledky událostí roku 1968, vznik československé federace a erozi tzv. reálného socialismu, která vyústila v listopadové události v roce 1989 a přinesla zánik federace.

Předmět je velmi vhodným východiskem pro další studium ústavního práva.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: POTESIL/PRF.CUNI.CZ (10.01.2017)

Do předmětu je možné se přihlási motivačním dopisem zasleném garantu předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK