PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Správní a majetkové právo církevní - HP1081
Anglický název: Church Administrative Law and Church Property Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 108
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Vyučující: doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
Třída: správní právo
právní dějiny
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo, Dějiny práva
Ve slož. prerekvizitě: HM0301
Anotace
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (09.12.2014)

Předmět se zabývá výkonem správní moci v církvích a náboženských společnostech na úrovni jejich jednotek základních i vyšších a na úrovni celocírkevních orgánů, a to ve věcech duchovních i hmotných. Pozornost je věnována základům církevního správního řízení. Popisuje zakládání, řízení a zánik církevních právnických osob a vznik, správu a zánik jejich majetkových práv.
Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (09.05.2017)

Povinná:
  • Tretera, Jiří Rajmund, Horák, Záboj. Církevní právo. Leges. Praha. 2016. viz Otázkové okruhy.
  • Tretera, Jiří Rajmund, Horák, Záboj,. Slovník církevního práva. Grada Publ. Praha. 2011.
Doporučená:
  • Tretera, Jiří Rajmund, Horák, Záboj,. Konfesní právo. Leges. Praha. 2015.
Sylabus
Poslední úprava: import (09.06.2004)

Předmět pojednává o správě věcí duchovních a o správě majetku. Zabývá se definováním církevního majetku, jeho smyslu a účelu, a právním zastupováním církevních právnických osob všech náboženských společenství v ČR. Zvláštní pozornost věnuje nabývání, převodům a zcizování jejich majetku, kompetenci orgánů rozhodujících a poradních, statutárním orgánům.

Zvláštní oddíl je věnován správnímu řízení při zřízení a zrušení farnosti (náboženské obce, sboru) v jednotlivých církvích a rozlišení mezi farností (sborem) územní a personální.

Společně s charakteristikou církevních úřadů a povinností jejich nositelů se zabývá také církevním matrikovým právem. Podrobně se probírá správa zbožných odkazů, církevních nadací, fiducií,obročí, záduší, kostelů.

V další části se předmět zabývá správním úkoly rad náboženských obcí (farností, sborů), správou církevních sdružení, bratrstev a základních společenství, jakož i charit a diakonií. K pojednání o správě diecézí (arcidiecézí) a jiných partikulárních církví, osobních prelatur a vojenských ordinariátů patří správní moc biskupů a ordinářů v diecézích, jejich pověření vydávat individuální správní akty, otázky spojené s interimní správou diecéze v době sedisimpendence nebo sedisvakance, a s účastí diecézní kurie na správě diecéze. Analogicky se probírá správa vyšších celků všech náboženských společenství a jejich ústředního řízení. V závěru se přednáší také o správní úloze a postavení Apoštolského stolce a římské kurie a o pravomoci apoštolských nunciatur.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
201.03.201812:00 - 14:00přednáškaPrameny správního a majetkového práva církevního. Moc výkonná. Delegace moci. Ordináři.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
308.03.201812:00 - 14:00přednáškaSprávní akty. Privilegia a dispenze.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
415.03.201812:00 - 14:00přednáškaSpecifika správního práva církevního.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
522.03.201812:00 - 14:00přednáškaSpráva církve na nejvyšší úrovni.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
629.03.201812:00 - 14:00přednáškaSpráva východních katolických církví sui iuris.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
705.04.201812:00 - 14:00přednáškaSpráva církve na úrovni partikulárních církví.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
812.04.201812:00 - 14:00přednáškaSpráva církve na úrovni farnosti.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
919.04.201812:00 - 14:00přednáškaMajetkové právo.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
1026.04.201812:00 - 14:00přednáškaSprávní řízení a správní soudnictví.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
1103.05.201812:00 - 14:00přednáškaŘízení o odvolání farářů z úřadu a jejich předložení. Správa Českobratrské církve evangelické a Církve bratrské.doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 
1210.05.201812:00 - 14:00přednáškaSpráva Církve československé husitské a církví pravoslavných.prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK