PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializační modul: Církevní právo - HM0301
Anglický název: Specialization Module: Ecclesiastical Law
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 --- [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://spcp.prf.cuni.cz/
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Prerekvizity : {Církevní právo}
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK