PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Právnická němčina IV - HP0987
Anglický název: Legal German IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HP0985
Staré označení: 98
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Hana Linhartová
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP0981, HP0982, HP0986
Neslučitelnost : HP0985
Je neslučitelnost pro: HP0985
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (01.02.2019)
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017

Právnická němčina je čtyřsemestrální výběrový předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Písemný test v trvání 30 min. obsahuje terminologii L 19 - 24, a dále probíranou gramatiku (silná slovesa, trpný rod, užití příčestí přítomného a minulého v přívlastku, konjunktiv). Na test navazuje zkouška ústní, tj. čtení + překlad pasáží z úvodních textů v učebnici L 13-24.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Hana Linhartová (22.01.2018)
Povinná:
  • Horálková, Linhartová, Henkel. Němčina pro právníky. 1 (dotisk). , nakl. Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň. 2010. 80-86898-16-4.
Doporučená:
  • Horálková Milena. Německo-český právnický slovník. 1.. LEDA spol s r. o.. 2003. 80-7335-019-X.
  • Horálková, Milena. Česko-německý právnický slovník. 1. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň. 2011. 978-80-7380-275-2.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Hana Linhartová (22.01.2018)

 

Obsahem čtyřsemestrální výuky německého jazyka na právnické fakultě je uvedení studentů do právnické terminologie (nikoliv výuka práva). Při práci na seminářích se  bude pracovat s  uvedenou učebnicí,  s lekcemi 19 - 24 včetně.  Vychází  se z původních, neadaptovaných odborných textů, jednotlivé obory se neprobírají do hloubky, důraz je kladen na seznámení studentů se základní terminologií, výuka mluvnice se zaměřuje na gramatické jevy typické pro odborný styl všeobecně.Cílem je upozornit posluchače na jazyková úskalí odborného stylu do té míry, aby byli schopni samostatně číst německé odborné publikace z různých právních oborů.Předpokladem studia odborného jazyka je dobrá znalost gramatického systému němčiny a slovní zásoby na středoškolské úrovni. Výuka je zakončena písemným  testem v rozsahu probírané látky a ústní zkouškou z úvodních textů lekcí 13-24.  Půlhodinový test i ústní zkoušku lze při nesplnění požadavků  dvakrát opakovat.

 

 

 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (01.02.2019)

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO2017 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (17.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK