PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální zabezpečení migrujících osob v EU - HP0432
Anglický název: Social Security of Migrants within the EU
Zajišťuje: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Třída: pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Kategorizace předmětu: Právo > Pracovní právo a sociální zabezpečení
Korekvizity : HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM0901, HM1101
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus

V rámci studia předmětu Sociální zabezpečení osob migrujících v EU se studenti seznámí se základy systému koordinace sociálního zabezpečení upraveného nařízeními EU, který využívají všichni občané EU a většinou i občané třetích států, kteří cestují v rámci EU za prací, studiem či svou rodinou. Předmět je většinou přednášen externisty působícími na vedoucích pozicích v institucích příslušných k provádění jednotlivých oblastí koordinace.

Přednášky, až na dvě první, budou probíhat formou prezentací studentů, jež budou řešit případové studie zadané při úvodní hodině. Následnou diskusi bude řídit  a průběžně komentovat přednášející, který ji nakonec doplní uceleným doplňujícím výkladem probírané látky. Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno kladným hodnocením prezentací studentů garantem předmětu a docházkou (minimálně 80%). Účast na tomto kurzu tedy předpokládá aktivní přístup ke studiu předmětu, včetně přípravy na vlastní prezentaci (tuto je možné s vyučujícími předem konzultovat). Zkouška pro většinu studentů proběhne během semestru - na základě prezentace a docházky.

 

 

Podrobný rozpis tématických okruhů přednášek z daného předmětu je k dispozici v dokumentech katedry.

Poslední úprava: Koldinská Kristina, prof. JUDr., Ph.D. (21.06.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK