PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny ekonomického myšlení - HOPV0161
Anglický název: History of Economic Thinking
Zajišťuje: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0022
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)
Předmět seznamuje studenty s vývojem nejvýznamnějších světových ekonomických teorií a myšlenek od starověku až k současným ekonomickým teoriím. Částečně se věnuje i českému ekonomickému myšlení od počátků až do roku 1948.

Důraz je kladen na evropské tradice klasické ekonomie, školy mezního užitku, evropskou a anglosaskou neoklasiku, německou historickou školu, keynesiánství, institucionalismus a soudobé neokonzervativní teorie včetně monetarismu, tedy na základy tvořící soudobou ekonomii hlavního proudu.

Vzhledem k tomu, že výuka makroekonomie (dobově výuka teorie národního hospodářství) je ve svém historickém vývoji institucionálně i osobnostně již od konce 18. století spjata s pražskou právnickou fakultou, předmět se částečně věnuje i českému ekonomickému myšlení a význačným národohospodářům.

Jedná se nikoli o právní předmět, ale o ekonomický předmět, který má studentům napomoci chápat vývoj nejdůležitějších ekonomických škol a jejich institutů tak, aby při souběžné výuce povinného předmětů Právo a ekonomie I a II přesně dokázali odlišovat jednotlivé pojmy a měli o nich historické povědomí. Každá vědecká disciplína má svou historickou genezi, která se odráží v příbuzných disciplínách a utváří i soudobý vývoj.

Student se po absolvování předmětu orientuje v jednotlivých školách a jejich představitelích, dokáže určit jejich jednotlivé nosné myšlenky a ucelené teorie, dokáže je rozlišit podle dobového kontextu, společenské relevance a určit jejich přínosy k rozvoji ekonomické teorie s přesahem do současnosti.

Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Jakub Čihák, Ph.D. (20.09.2021)

Výuka: kontaktní

Komunikační kanál se studenty: SIS/e-mail

Způsob případné bezkontaktní výuky:

  • V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů včase původních seminářů, a to prostřednictvím MS Teams.
  • Přednášky budou nahrávány a zpřístupněny zpětně v MS Teams.
  • Studentům budou zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v SIS a MS Teams.
  • Písemná zkouška v případě nemožnosti jejího konání kontaktně proběhne bezkontaktně v Moodle.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

1.      Zkouška je písemná, spočívá v písemném testu.

2.      Test se skládá z otevřených otázek.

3.      Časová dotace na složení testu je 60 minut.

4.      Maximální počet bodů je 30 (30-25 b.: výborně; 24-20 b.: velmi dobře; 19-15 b.: dobře;).

5.      Bonifikace za docházku (včetně dvou neúčastí) je 5 bodů.

6.      Je možné získat předtermín, a to na základě docházky.

7.      U zkoušky není možné používat právní předpisy ani jiné zdroje.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata:

-        Starověcí filozofové a ekonomie, patristika, scholastikové a odraz kanonického práva v ekonomickém myšlení a počátky renesančního myšlení

-        Merkantilismus v Anglii a ve Francii

-        Počátky ekonomického myšlení na našem území a merkantilismus ve střední Evropě

-        Kamerální vědy v rakouském soustátí konce 18. a ½ 19. st. - počátky národního hospodářství jako součást výuky práv na univerzitě

-        Fyziokraté, Fr. Quesnay a ekonomická tabulka a další teorie ekonomického koloběhu

-        Klasická politická ekonomie, Adam Smith, David Ricardo, a Jean B. Say, J. St. Mill

-        Karel Marx a jeho ekonomické dílo a ekonomické názory následovatelů

-        Německá (ekonomická) historická škola (předchůdci, starší, mladší a nejmladší škola)

-        Počátky marginální analýzy, předchůdci a vznik a zaměření škol vycházející z teorie subjektivní hodnoty a užitku

-        Rakouská škola a neorakouská škola

-        Neoklasická ekonomie (zvl. anglosaská-cambrigedská, částečně lausannská škola), její vývoj do poloviny 30. let 20. století, přínosy

-        Ekonomický systém J. M. Keynese, jeho pokračovatelé a odraz v hospodářské politice

-        Německý ordoliberalismus

-        Chicagská škola a její charakteristika, monetarismus a M. Friedmann

-        Počátky institucionalismu

-        Soudobý institucionalismus v USA (nová institucionální ekonomie a hraniční ek. obory)

-        Soudobé neokonzervativní směry a školy (teorie racionálních očekávání, škola veřejné volby, škola strany nabídky)

-        Počátky českého ekonomického myšlení a hlavní okruhy problémů (F. L. Rieger, K. H. Borovský, F. L. Chleborad, F. C. Kampelík, F. Šimáček)

-        První české teoretické pokusy o systematický výklad ekonomie (F. L. Rieger, F. L. Chleborad, E. Jonák)

-        Vznik českého ekonomického univerzitního myšlení konce 19. a počátku 20. století (A. Bráf a jeho přínosy, J. Kaizl)

-        České ekonomické univerzitní myšlení první poloviny 20. století (J. Gruber, C. Horáček, V. Mildschuh, C. Čechrák)

-        České ekonomické osobnosti - A. Rašín

-        České ekonomické osobnosti - K. Engliš

-        České ekonomické osobnosti - J. Macek

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Základní literatura:

1.      Brožová, D., Malé dějiny ekonomického myšlení. Praha, VŠE 2004.

2.      Vencovský, F., Dějiny českého ekonomického myšlení do r. 1948. Brno, MU 1997.

Ostatní literatura:

1.      Kvasničková, A. a kol., Dějiny ekonomického myšlení. Praha, Rego. 1999.

2.      Holman, R. a kol., Dějiny ekonomického myšlení. Praha: C. H. Beck. 1999 (a další vydání).

3.      Bažantová I., Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení. Praha, Prospektum, 2002.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Soubory Poznámka
Středa11.10.2023Starověcí filozofové a ekonomie, patristika, scholastikové a odraz kanonického práva v ekonomickém myšlení a počátky renesančního myšlení; Merkantilismus v Anglii a ve Franciidoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa18.10.2023Počátky ekonomického myšlení na našem území a merkantilismus ve střední Evropě, Kamerální vědy v rakouském soustátí konce 18. a ½ 19. st. - počátky národního hospodářství jako součást výuky práv na univerzitědoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa25.10.2023Fyziokraté, Fr. Quesnay a ekonomická tabulka a další teorie ekonomického koloběhu, Klasická politická ekonomie, Adam Smith, David Ricardo, a Jean B. Say, J. St. Milldoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa01.11.2023Německá (ekonomická) historická škola (předchůdci, starší, mladší a nejmladší škola), Karel Marx a jeho ekonomické dílo a ekonomické názory následovatelůdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa08.11.2023Počátky marginální analýzy, předchůdci a vznik a zaměření škol vycházející z teorie subjektivní hodnoty a užitku, Rakouská škola a neorakouská školadoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa15.11.2023Neoklasická ekonomie (zvl. anglosaská-cambrigedská, částečně lausannská škola), její vývoj do poloviny 30. let 20. století, přínosydoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa22.11.2023Ekonomický systém J. M. Keynese, jeho pokračovatelé a odraz v hospodářské politice; Německý ordoliberalismusdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa29.11.2023Chicagská škola a její charakteristika, monetarismus a M. Friedmann; Soudobé neokonzervativní směry a školy (teorie racionálních očekávání, škola veřejné volby, škola strany nabídky)doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa06.12.2023Počátky institucionalismu v USA (3/3 19. st.); Soudobý institucionalismus (nová institucionální ekonomie a hraniční ek. obory)doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa13.12.2023Počátky českého ekonomického myšlení a hlavní okruhy problémů (F. L. Rieger, K. H. Borovský, F. L. Chleborad, F. C. Kampelík, F. Šimáček); První české teoretické pokusy o systematický výklad ekonomie (F. L. Rieger, F. L. Chleborad, E. Jonák);doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa20.12.2023Vznik českého ekonomického univerzitního myšlení konce 19. a počátku 20. století (A. Bráf a jeho přínosy, J. Kaizl); České ekonomické univerzitní myšlení první poloviny 20. století (J. Gruber, C. Horáček, V. Mildschuh, C. Čechrák)doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
Středa03.01.2024České ekonomické osobnosti - A. Rašín; K. Engliš; J. Macekdoc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK