PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo procesní I. - HHP0281
Anglický název: Civil Procedure I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Třída: občanské právo
povinné předměty společného základu - 3. sem.
Je záměnnost pro: HP0281
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK