PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
International Administrative Law - HASC8
Anglický název: International Administrative Law
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (22-ZO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ano / 10
Kompetence: 4EU+ Flagship 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout international administrative law 2022.docx informace o kursu 2022 prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. (03.02.2022)
Foreign elements do regularly appear in the relations of administrative law – thus, the administrative authorities must cope with foreign driving licences, university diplomas issued by foreign universities, passports issued by other States, foreign nationals participating in administrative proceedings, facts that occurred abroad with relevance to inland (foreign incomes in tax law) etc. A special branch of law has emerged to deal with the issues, which has been labelled as “international administrative law” (droit administratif international, diritto amministrativo internazionale, Internationales Verwaltungsrecht). This course will deal with both theoretical topics and with the issues of practical application of the provisions of international administrative law (in particular with respect to the recognition of foreign administrative acts). The course is opened for both Czech and Erasmus students.

Literatura
Poslední úprava: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. (20.12.2018)
Povinná:
  • Presentations & articles delivered at the lectures.
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. (03.02.2022)

Written exam in moodle/ or in prson (depending on the circumstances).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. (03.02.2022)

Programme of the lectures:

1.      Introduction, foreign elements in administrative law, international administrative law as a “national” project (16th February 2022, 4.00 PM).

2.      International administrative law in the system of law, relations to international public law and to international private law, various approaches to the subject in the past (23th February 2022, 4.00 PM).

3.      Key topics of international administrative law, the territoriality of administrative law, direct & indirect application of foreign administrative aw (2nd March 2022, 4.00 PM).

4.      Sources of international administrative law, international conventions, national law, EU law (14th March 2022, 4.00 PM).

5.      Direct application of foreign administrative law, cases & problems arising (21th March 2022, 4.00 PM).

6.      Indirect application of foreign administrative law I. – General problems of recognition of foreign administrative acts, the problem of qualification (30th March 2022, 4.00 PM).

7.      Indirect application of foreign administrative law II. – Recognition of foreign administrative law and the EU law (4th April 2022, 4.00 PM).

8.      Indirect application of foreign administrative law III. – Topical issues of recognition, judicial review, refusal to recognise (27th April 2022, 4.00 PM).

9.      Written Exam (18th May 2022, 4.00, in moodle/ or in person).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK