PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Potravní doplňky-nutraceutika - GF252
Anglický název: Functional Foods-Nutraceutics
Zajišťuje: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 4.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
Patří mezi: 4.ročník 2023/24-Farmacie
Korekvizity : GF304, GF339
Anotace -
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (18.09.2023)
Předmět poskytuje cílené informace o fyziologických a patofyziologických procesech, které se uplatňují v průběhu lidské výživy a mohou ovlivnit vývoj zdraví jednotlivce. Jejich výklad vede k pochopení racionálního ovlivnění procesů, které vedou k zachování zdraví. Na tento výklad navazuje systematická část uvádějící aplikaci doplňků stravy a potravin nového typu, jejich legislativní postavení v zemích Evropské unie a legislativní specifika v České republice. Jsou probírány jednotlivé látky a skupiny látek (přírodního, biotechnologického a syntetického původu), které nemají charakter léčiv a jsou v současnosti běžně na teritoriu EU používány a to především jako preventivní prostředky, které mají bránit rozvoji civilizačních chorob a jejich patogenezi (oxidační stres, obecný adaptační syndrom, kancerogeneze), nebo jsou používány v určitých obdobích života, ale také jako prostředky, které je možné použít jako adjuvans při účelné farmakoterapii, aniž by přinášely negativní interakce. Dále jsou představeny i extrakty rostlin a hub nebo látky, které nejsou v ČR (EU) povoleny, v jiných zemích jsou však běžně používány (zejména USA, Čína, Japonsko). Součástí předmětu je upozornění na látky, které se běžně vyskytují v potravě a mohou ovlivnit zdraví nebo farmakoterapii, jejich bezpečné dávkování, významné interakce a možné vedlejší účinky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (19.09.2023)
Povinná účast na minimálně 6 přednáškách.
Literatura -
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (18.09.2023)

Povinná:

Doporučená:

 • Lubomír Opletal . Přírodní látky a jejich biologická aktivita - sv.3.: Nutraceutika. Sekundární metabolity rostlin. : Karolinum, 2016, s. ISBN 978-80-246-2084.
 • Lubomír Opletal. Přírodní látky a jejich biologická aktivita: Nutraceutika. Primární metabolity a látky obsažené ve strukturovaných biologických systémech. : Karolinum, 2010, s. ISBN 978-80-246-1884-5.

Volitelná:

Sylabus -
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (18.09.2023)

Úvod a definice tématu

 • definice potravních doplňků a doplňků stravy,
 • rozdíly mezi léčivem a doplňkem stravy,
 • využití doplňků stravy jako prostředků pro udržení zdraví,
 • validita chemických látek (sumárních směsí látek), které nevycházejí z chemických léčiv,
 • požadavky na tzv. biologický účinek,
 • rozdíl mezi názvoslovnými kategoriemi (zdravotní/výživové tvrzení atd.),
 • legislativa v EU, navazující předpisy v ČR, současný stav,
 • hygienické normy některých nutraceuticky významných látek.

Antioxidanty

 • patofyziologie oxidačního stresu (RNOS),
 • důležitost oxidačních substrátů v organizmu, jejich pozitivní a negativní vlivy na živou tkáň,
 • základ vývoje civilizačních chorob,
 • možnosti zásahu do metabolizmu RNOS na různých úrovních,
 • systematika použitých látek.

Adaptogeny

 • definice obecného adaptačního syndromu,
 • rozbor patofyziologických důsledků stresu,
 • možnosti zásahu na vybraných úrovních,
 • systematika použitých prostředků.

Látky pro zklidnění a stimulaci centrálního nervového systému

 • rozbor patofyziologického stavu,
 • enumerace úrovní na kterých je možné zásah provádět,
 • používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií.
 • látky používané při neurodegenerativních onemocněních (Alzheimerova a Parkinsonova choroba; patofyziologie procesů, možnosti adjuvantního použití látek, používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií)

Látky proužívané při chronickém únavovém syndromu (CFS)

 • patofyziologie CFS,
 • systematika používaných sloučenin a přírodních směsí.
 • používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií.

Imunostimulancia

 • definice nespecifické a specifické imunity, možnost jejího ovlivnění,
 • patofyziologie imunitních deficitů,
 • možnosti použití nutraceutik, používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií.

Látky ovlivňující riziko vzniku neoplazmat (chemopreventiva) a používaných při terapii nádorových onemocnění

 • patofyziologie kancerogeneze,
 • ovlivňování vnějšími podmínkami (expozice škod. faktorů vněj. prostředí, strava ad.),
 • možnosti zásahu pomocí nutraceutik v prevenci vzniku neoplazmat a zpomalení progrese,
 • možnosti adjuvantního působení nutraceutik při chemoterapii, radioterapii, zvýšení jejich efektivity či snížení nežádoucího působení na ostatní tkáně,
 • používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií.

Látky pro ovlivňování metabolismu při diabetes a ovlivnění tělesné hmotnosti

 • rozbor faktorů ovlivňujících vznik diabetu mellitu 2. typu, nadváhy a obezity, 
 • možnosti zásahů do nežádoucího vývoje působením nutraceutik,
 • používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií.

Látky používané při funkčních poškozeních kardiovaskulárního systému

 • patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění,
 • rozbor chorobných stavů, u nichž je možné použití nutraceutik jako preventivních, nebo adjuvantních prostředků, nebo jako součást terapie.
 • používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií.

Látky používané pro ochranu tkání

 • hepatoprotektiva, látky používané při ochraně zárodečných tkání a oční tkáně
 • možnosti zásahů do nežádoucích pochodů působením nutraceutik,
 • používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií.

Látky pro zvýšení hygieny zažívacího a urogenitálního systému

 • stručný rozbor trávicích procesů, metabolizmu a disharmonií,
 • používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií.

Látky používané v období menopauzy a andropauzy

 • rozbor hormonálních stavů v období menopauzy a andropauzy (pre- a postklimakterické stavy, benigní hyperplazie prostaty, ztráta libida),
 • používané látky, jejich dávky a interakce s farmakoterapií.
Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (18.09.2023)

Absolvování a zvládnutí disciplín, které tvoří nutný základ pro interpretační přístup k získaným informacím (normální a patologická fyziologie, patobiochemie, farmakologie a toxikologie, farmaceutická chemie, farmakognozie).

Metody výuky -
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (18.09.2023)

Výuka je zajišťována formou přednášek (prezenčně/online).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D. (18.09.2023)

Zkouška je písemná, skládá se z 25 otázek, které jsou zaškrtávacího i vyplňovacího charakteru. Ke splnění je potřeba dosažení minimálně 50 % celkových bodů. Pro složení testu je nutná znalost indikace nutraceutik, jejich významné nežádoucí účinky, kontraindikace nebo specifika použití. U vybraných nutraceutik je nutná znalost obvyklých dávek a interakcí. Test bude významně ověřovat znalosti vycházející z průběžných otázek (vše dostupné na web Faf - studijní materiály).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK