PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Veterinární léčiva - GF189
Anglický název: Veterinary Drugs
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, 4.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Patří mezi: 4.ročník 2023/24 Farmacie
4.ročník 2023/24 Farmacie (FAR)
Korekvizity : GF339
Anotace -
Předmět veterinární léčiva navazuje na předmět Farmakologie I a II a je koncipován tak, aby přiblížil studentům farmacie základní problematiku a specifika veterinárních léčiv a jejich podávání zvířatům. Předmět je rozdělen na obecnou a speciální část. Obecná část je zaměřena na vybranou legislativu, specifické veterinární lékové formy, zdravotně-hygienickou problematiku podávání veterinárií, základy veterinární toxikologie a další vybraná témata. V rámci obecné části budou také představeny základní zdroje informací specifické pro veterinární léčiva. Ve speciální části bude kladen důraz na terapii nejčastějších onemocnění psa a kočky se zaměřením na léčiva, se kterými se studenti mohou setkat během své praxe v lékárně. Výuka je realizována formou přednášek.
Poslední úprava: Vokřál Ivan, PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen testem ze všech přednášených témat. V případě dvou neúspěšných testů je třetí termín realizován ústní zkouškou před komisí složené ze dvou akademických pracovníků.

Test se skládá ze 40 jednoduchých tzv. "single choice" otázek a k úspěšnému složení zkoušky je třeba získat nejméně 70 % správných odpovědí. Ke zkoušce postačí materiály odpřednášené v zimním semestru 2023-2024. Na test má student 60 minut. 

Bodové hodnocení testu: 40-36 bodů - 90 % - výborně; 35-32 bodů - 80 % - velmi dobře; 31-28 bodů - 70 % - dobře

Poslední úprava: Vokřál Ivan, PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Literatura

Doporučená:

 • Zdeňka Svobodová, Helena Modrá a kolektiv. Veterinární toxikologie v klinické praxi. Praha: Profi Press s.r.o., 2017, s. ISBN 978-80-86726-83-0.
 • Ducháček, Lubomír Lamka, Jiří. Veterinární vademecum pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2014, 127 s. ISBN 978-80-246-2792-2.
 • Lamka, Jiří, Ducháček, Lubomír. Veterinární léčiva pro posluchače farmacie. Praha: Karolinum, 2014, 151 s. ISBN 978-80-246-2790-8.

Poslední úprava: Vokřál Ivan, PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Sylabus

Obecné rysy veterinární farmacie a farmakologie

 • Legislativa v oblasti veterinárních léčiv
 • Specifika vybraných zvířecích druhů
 • Veterinární lékové formy
 • Administrace veterinárních léčiv
 • Ekonomické aspekty užívání veterinárních léčiv
 • Zdravotně-hygienické aspekty užívání léčiv
 • Základy veterinární toxikologie

Speciální veterinární farmacie a farmakologie

 • Léčiva infekčních chorob – antibiotika, antiprotozoika, antimykotika
 • Léčiva parazitárních chorob - anthelmintika, antiektoparazitika
 • Léčiva užívaná v terapii vybraných onemocnění - hypertenze, cukrovka, epilepsie
 • Vitamíny a minerální léčiva 
Poslední úprava: Vokřál Ivan, PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK