PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kontrola chemických léčiv I - GF156
Anglický název: Pharmaceutical Analysis I
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/5, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, 3.roč.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Korekvizity : GF050
Neslučitelnost : GF295
Záměnnost : GF295
Je korekvizitou pro: GF247
Je neslučitelnost pro: GF295
Je prerekvizitou pro: GF186
Je záměnnost pro: GF295, GF302
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ladislava Novotná (19.06.2008)
Kontrola léčiv je profilovou farmaceutickou disciplínou, která je v teoretické i praktické výuce zaměřena na zajištění jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv, čímž nezastupitelně plní jednu ze základních funkcí farmaceutického studia. Výuka je koncipována nejen k současnému českému a evropskému lékopisu, ale vychází i z dalších moderních lékopisných monografií, především z United States Pharmacopoeia. Struktura léčiva je východiskem k určení vhodného postupu pro identifikaci.
Literatura -
Poslední úprava: Ladislava Novotná (19.06.2008)

Klimeš J a kol.: Kontrola léčiv I. Praha, Karolinum 2006

Klimeš J a kol.: Kontrola léčiv II. Praha, Karolinum 2007

Český lékopis (poslední platné vydání), Praha, Grada

Sylabus -
Poslední úprava: Ladislava Novotná (19.06.2008)

Přednášky

Struktura léčiva jako východisko pro analytické využití jeho fyzikálně chemických vlastností

Identifikace léčiva

? Identifikace léčiv na základě fyzikálních konstant (teplota tání, destilační rozmezí, hustota, index lomu, optická rotace)

? Použití fyzikálně chemických metod pro identifikaci léčiv (spektrální, separační a elektrochemické metody)

? Identifikace léčiv chemickými reakcemi

? Skupinové a selektivní reakce jednotlivých strukturálních typů léčiv důležitých farmakoterapeutických skupin (analgetika-antipyretika, analgetika-anodyna, sedativa, anestetika, hypnotika, psychofarmaka, analeptika, lokální anestetika, myorelaxancia, adrenomimetika, adrenolytika, cholinomimetika, cholinolytika, antihistaminika, kardiotonické glykosidy, antihypertenziva, vazodilatancia, laxativa, diuretika, vitaminy, hormony, antimykotika, antimalarika, antibakteriální sulfonamidy, antibiotika, antivirotika, anthelmintika)

Praktická cvičení

? Kontrolně analytické hodnocení léčiv podle lékopisu

? Identifikace léčiva s použitím fyzikálně chemických konstant, chemických reakcí, fyzikálně chemických metod

? Zkoušky na čistotu léčiv (chemické důkazy nečistot, důkazy nečistot nebo degradačních produktů chromatografickými a spektrálními metodami)

? Stanovení obsahu léčiv (lékopisné metody kvantitativního hodnocení léčiv)

Metody výuky -
Poslední úprava: Ladislava Novotná (19.06.2008)

Přednášky, semináře, praktická cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ladislava Novotná (19.06.2008)

Zápočet.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK