PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemická laboratorní technika - GF130
Anglický název: Chemical Laboratory Technique
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/56, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty obecného základu
Prerekvizity : GF124, GF285
Je neslučitelnost pro: GF369
Je záměnnost pro: GF369
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět Chemická laboratorní technika seznamuje studenty se základními i pokročilými metodami využívanými v chemických laboratořích. Studenti se v rámci předmětu seznámí s funkcí a využitím základního vybavení chemické laboratoře a dále s moderními postupy v syntéze anorganických a především organických látek, metodami separace látek, jejich purifikací a charakterizací.
Poslední úprava: Krátký Martin, doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. (17.09.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu  

 • účast na úvodním semináři před zahájením praktické výuky
 • 100% účast na všech praktických cvičeních
 • odevzdání všech získaných produktů dle zadání a vypracovaných protokolů z jednotlivých praktických cvičení vyučujícímu
 • zisk minimálně 60 % bodů ze zápočtového testu
Poslední úprava: Krátký Martin, doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. (17.09.2019)
Literatura

Hrabálek A. a kol.: Chemická laboratorní technika pro farmaceuty. Praha : Karolinum, 2000

Palát K., Macháček M.: Laboratory Manual for General and Inorganic Chemistry. Praha : Karolinum, 1993

Vinšová J.: Laboratory Manual for Organic Chemistry. Praha : Karolinum, 1995

Poslední úprava: ERUDIO (21.03.2006)
Sylabus

 Náplň praktických cvičení

 • Bezpečnost práce v chemické laboratoři;
 • Představení laboratoře – funkce, prostory;
 • Laboratorní sklo – funkce, použití;
 • Zahřívání; zdroje tepla, lázně;
 • Míchání reakčních směsí;
 • Chlazení; typy chladících aparatur, složení chladících směsí;
 • Čištění pevných látek - krystalizace (ochlazením za horka nasyceného roztoku, změnou rozpustnosti, vysolování); užití aktivního uhlí;
 • Čištění kapalin – destilace – prostá, frakční, s vodní párou, azeotropní, se vzdušným chladičem, vakuová, frakční, molekulová destilace při extrémním vakuu;
 • Izolace pevných látek - odpařování (rotační vakuová odparka), srážení, filtrace (prostá filtrace, filtrace na skládaném filtru, použití Büchnerovy nálevky, Wilstätterovy jehly); sublimace;
 • Extrakce – vytřepávání, mnohonásobná extrakce, macerace, digesce, perkolace, perforace – typy extraktorů a jejich využití;
 • Sušení - kapalin, pevných látek, lyofilizace;
 • Příprava plynů – vyvíjení, sušení plynů, práce s plyny;
 • Charakterizace pevných látek - teplota tání; spektrální metody; index lomu; optická aktivita- specifická otáčivost;
 • Princip a význam tenkovrstvé chromatografie v organické syntéze, metodika provedení;
Poslední úprava: Koula Václav, RNDr. (30.01.2018)
Vstupní požadavky

Předmět Chemická laboratorní technika lze zapsat až po absolvování předmětu Obecná a anorganická chemie a předmětu Organická chemie I.

Požadované vybavení studenta na praktická cvičení nad rámec běžného vybavení

 

 • bílý bavlněný plášť
 • ochranné brýle
 • přezuvky
 • zápalky či zapalovač

Poslední úprava: Krátký Martin, doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. (23.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK