PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do buněčné biologie a genetiky - GF007
Anglický název: Introduction to Cell Biology and Genetics
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, 1.r.)
Staré označení: F007
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Hana Klusoňová, Ph.D.
Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie >
Záměnnost : GF283, GF284
Je záměnnost pro: GF283, GF387
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: KLUSONOVA/FAF.CUNI.CZ (24.09.2012)
Cílem tohoto předmětu je uvedení studentů farmacie do principů buněčné biologie včetně struktury, funkce a rozmnožování buňky. Důraz je kladen na fylogenetické rozdíly, účinek genu a principy dědičnosti v rámci klasické molekulární genetiky. Studenti se dále naučí užívat přístupů molekulární genetiky a studia povahy DNA pro získání základní informace o použití v hlavních oblastech buněčné biologie, včetně genetického inženýrství. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU 1. Řádně vypracované protokoly 2. Docházka 100% 3. V případě závažného důvodu je možno po předchozí domluvě s vyučujícím výuku nahradit s jinou skupinou 4. V případě řádně omluvené a nenahrazené výuky je nutné na dané téma vypracovat seminární práci 5. V případě více jak tří i řádně omluvených absencí zápočet nebude udělen
Literatura
Poslední úprava: ERUDIO (21.03.2006)

Alberts a kol.: Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem : Espero publishing, 2000

Nečas O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. Praha : H&H, 2000

Klusoňová H.: Praktická cvičení a otázky ze základů cytologie a genetiky. Praha : Karolinum, 2004

Campbell, N. A.: Biology. Benjamin/Cummings Publishing Company Inc., 1996

Alberts a kol.: Essential cell biology. Garland science, 2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK