PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemical Laboratory Technique - GAF369
Anglický název: Chemical Laboratory Technique
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/56, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Pharmacy (EN19)
Neslučitelnost : GAF130
Prerekvizity : GAF124, GAF285
Záměnnost : GAF130
Je korekvizitou pro: GAF035
Je záměnnost pro: GAF130
Anotace -
Předmět Chemická laboratorní technika seznamuje studenty se základními i pokročilejšími metodami využívanými v chemických laboratořích. Studenti se v rámci předmětu seznámí s funkcí a využitím základního vybavení chemické laboratoře a dále s moderními postupy v syntéze především organických látek, metodami separace látek, jejich purifikací a charakterizací.
Poslední úprava: Krátký Martin, doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro udělení zápočtu  

•účast na všech praktických cvičeních

•odevzdání vypracovaných protokolů

•zisk minimálně 60 % bodů ze zápočtového testu

•v případě, že nebude z epidemiologických důvodů možné psát zápočtový test prezenčně, budou podmínky zakončení předmětu včas oznámeny  

Poslední úprava: Krátký Martin, doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Literatura -

Povinná:

 • Palát, Karel, Macháček, Miloš. Laboratory manual for general and inorganic chemistry : určeno pro posl. farmaceut. fakulty Univ. Karlovy. Praha: Karolinum, 1993, 109 s. ISBN 80-7066-751-6.

Poslední úprava: Krátký Martin, doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Sylabus -

Náplň praktických cvičení a požadované teoretické znalosti

 • Bezpečnost práce v chemické laboratoři;
 • První pomoc v chemické laboratoři;
 • Představení laboratoře – funkce, prostory;
 • Laboratorní sklo – funkce, použití;
 • Zahřívání; zdroje tepla, lázně;
 • Míchání reakčních směsí;
 • Chlazení; typy chladících aparatur, složení chladících směsí;
 • Čištění pevných látek - krystalizace (ochlazením za horka nasyceného roztoku, změnou rozpustnosti, vysolování); užití aktivního uhlí;
 • Čištění kapalin – destilace – prostá, frakční, s vodní párou, azeotropní, se vzdušným chladičem, vakuová, frakční;
 • Izolace pevných látek - odpařování (rotační vakuová odparka), srážení, filtrace (prostá filtrace, filtrace na skládaném filtru, použití Büchnerovy nálevky, Wilstätterovy jehly); sublimace;
 • Extrakce – vytřepávání, mnohonásobná extrakce, macerace, digesce, perkolace, perforace;
 • Sušení - kapalin, pevných látek, lyofilizace;
 • Příprava plynů – vyvíjení, sušení plynů, práce s plyny;
 • Charakterizace pevných látek - teplota tání; spektrální metody; index lomu; optická aktivita - specifická otáčivost; 
 • Princip a význam tenkovrstvé chromatografie v organické syntéze, metodika provedení.
Poslední úprava: Krátký Martin, doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
Vstupní požadavky -

Předmět Chemická laboratorní technika lze zapsat až po absolvování předmětu Obecná a anorganická chemie (GAF124) a předmětu Organická chemie I (GAF285). 

Poslední úprava: Krátký Martin, doc. PharmDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK