PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy lékařské imunologie - FZ10046
Anglický název: Medical Immunology
Zajišťuje: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:21/9, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Prerekvizity : {Zubní lékařství 2. ročník}
Neslučitelnost : FD10050
Záměnnost : FD10050, F0207100
Je neslučitelnost pro: FD10050, FDP047
Je záměnnost pro: FDP047, FD10050
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)
Výuka Základů lékařské imunologie je realizována formou přednášek a praktických cvičení a seminářů. Cílem je předložit studujícím ucelený moderní koncept fungování imunitního systému jako významné integrující tělní soustavy. Důraz je kladen na pochopení buněčného substrátu imunitní odpovědi, vývoj buněk imunitní soustavy a jejich funkce. Zvláštní důraz je kladen na pochopení zapojení imunitní soustavy do obranného a poškozujícího zánětu. V rámci obranného zánětu je student seznámen s obranou vůči mikrobiální invazi, včetně možnosti prevence aktivní imunizací. Poškozující zánět je charakterizován na buněčné a molekulární úrovni s důrazem na specifické rysy poškozujícího zánětu v různém klinickém kontextu. Je podána rámcová informace o možnostech modulace poškozujícího zánětu, včetně působení biologik. Je podána rámcová informace o primárních a sekundárních imunodeficiencích, jejich diagnostice a možných terapeutických zásazích. Jsou podány specifické charakteristiky obranných reakcí v ústní dutině a mechanismům zánětu spojených s infekčními a imunopatologickými onemocnění v ústní dutině. V rámci cvičení a seminářů je vysvětlen základ laboratorních imunologických vyšetřovacích postupů (převážně imunochemických). Jsou zasazeny do kontextu indikace a interpretace v různých klinických situacích.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)
Vstupní podmínky:  prerekvizity nejsou dány
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)

Absolvováním předmětu Základy lékařské imunologie student získá komplexní vhled na fungování imunitní soustavy, jako základní integrující tělní soustavy a její úlohu v zánětu obranném a poškozujícím. Jsou mu dány praktické informace, jak tyto znalosti aplikovat v klinické stomatologické praxi, především v rámci diferenciální diagnostiky. Důraz je kladen na pochopení možností zásahu do imunitního systému především cestou aktivní imunizace.  

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)

Zápočet

Účast na cvičeních. Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a seminářích, nejvýše 1 omluvená absence s doložením, že probíraná tématika byla zvládnuta. 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)

Přednášky

Vyučující

 • prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
 • doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
 • MUDr. Irena Krčmová, CSc.
 • prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
 • doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
 • Mgr. Karolína Jankovičová, Ph.D.

 

1. Principy fungování imunitního systému (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D.)

 • Genetický základ odpovědi, epigenetické ovlivnění vnějším prostředím
 • Přirozené bariéry, mikrobiota
 • Buňky tkáně, orgány imunitní soustavy
 • Imunita jako součást obranného a poškozujícího zánětu

2. Vrozená imunita, základ obranyschopnosti (prof. RNDr. J. Krejsek, CSc., Mgr. K. Jankovičová, Ph.D.)

 • Signály DAMP, PAMP, receptory PRR
 • Vznik a rozvoj zánětlivé reakce
 • Komplement, interferonový systém
 • Fagocytóza, přirozená cytotoxicita

3. Specifická imunita (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D.)

 • Receptory TcR, BcR
 • Genové přeskupení
 • Selekčně klonální fungování
 • T lymfocyty, diferenciace
 • HLA systém, zpracování a prezentace antigenů
 • Funkční polarizace T lymfocytů
 • B lymfocyty, diferenciace
 • Vyzrávání po antigenní stimulaci
 • Protilátky, charakterizace, dynamika tvorby
 • Imunitní paměť

4. Slizniční a kožní imunitní systém, imunitní systém ústní dutiny (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D., RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.)

 • Bariérové funkce sliznic
 • Mikrobiota, význam pro imunitu, regulace
 • Kojení, prebiotika, pevná strava, probiotika
 • Výživa, poruchy v příjmu potravy, obezita, prozánětlivé nastavení
 • Kůže
 • Ústní dutina

5. Zánět obranný (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D., doc. MUDr. P. Králíčková, Ph.D.)

 • Protivirová imunita
 • Protibakteriální imunita
 • Imunita proti houbám a parazitům
 • Aktivní imunizace, mechanismy, principy

6. Zánět poškozující (prof. RNDr. C. Andrýs, Ph.D., doc. MUDr. P. Králíčková, Ph.D.)

 • Autoimunita
 • Imunopatologie, příčiny, typy
 • Imunopatologické nemoci, systémové, orgánové
 • Modulace poškozujícího zánětu (rámcově), biologika

7. Imunodeficience (doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D., doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.)

 • Vrozené primární imunodeficience, prezentace, diagnostika, léčba
 • Získané sekundární imunodeficience, prezentace, diagnostika, léčba
 • Imunomodulační léčba
 • Aktivní imunizace

 

 

Praktická cvičení a semináře

Vyučující

 • prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
 • doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
 • MUDr. Irena Krčmová, CSc.
 • prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.
 • doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
 • Mgr. Karolína Jankovičová, Ph.D.

 

Semináře

 1. Imunopatologické stavy a jejich projevy v ústní dutině. (doc. Slezák, prof. Krejsek)
 2. Stavy imunitní nedostatečnosti, diagnostika, terapie. (prof. Andrýs, doc. Králíčková, dr. Souček)

Praktická cvičení

 1. Alergické choroby, anafylaxe, diagnostika, terapie. (doc. Králíčková, Mgr. Jankovičová)
Literatura
Poslední úprava: Jana Kalousová (15.09.2023)

 

Povinná literatura

 

 1. Krejsek J, Andrýs C, Krčmová I, Imunologie člověka, Garamon, 2016 ISBN 978-80-86472-74-4

 

 

 Doporučená literatura

 

 1. Immunology, 9th Edition. Editoři: D. Male, S. Peebles, V. Male (ClinicalKey Student). https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Domaci-stranky/Lekarska-knihovna/E-knihy/

 2. Murphy K, Casey W, Janeway's Immunobiology, 9th Edition 9th Edition, Kindle Edition 2017, ISBN-13: 978-0815345053

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK