PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Infectious Diseases and Epidemiology - FDP063
Anglický název: Infectious Diseases and Epidemiology
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí (15-450)
Fakulta: Lékařská fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:15/9, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Prerekvizity : {Povinné předměty AZUBNI 3. ročník (2019->)}
Korekvizity : FDP047
Neslučitelnost : FZ10055
Záměnnost : FA0207068, FA0208068, FZ10055
Ve slož. prerekvizitě: FDP079
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Martina Tomšíková (18.09.2023)
vaccination, travel medicine, laboratory diagnosis, pandemic, endemic, Lyme borreliosis, influenza, rabies, general therapy, antimicrobial therapy, empirical therapy, antibiotic combinations, side effects, prophylaxis, chronic fatigue syndrom, fever of unknown origin, bacteremia, sepsis, septic shock, respiratory tract diseases, epidemiological surveillance, parasitic infections, tropical infections, streptococcal infections, influenza, desinfection, desinsection, sterilization, drug epidemiology, acute diarhoea, lyssa prophylaxis, tick ? born encephalitis, antropozoonosis, exanthematic diseases, viral hepatitis, HIV/AIDS, malaria, oral infections
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Martina Tomšíková (18.09.2023)

Credit:

Semester is finished by credit. Students are required to attend all practical classes. The knowledge is verified during practical classes. When students are absent from one practical class, they have to complete the knowledge without compensation of the practical class. If there are two or more absences of the practical lessons, the student ought to compensate the practical lessons. The semester is finished by written test.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Martina Tomšíková (18.09.2023)

Lecturers

 

Lectors:

 • Prof. Pavel Boštík, M.D., Ph.D.
 • Prof. Roman Chlíbek, M.D., Ph.D.
 • Pavel Kosina, M.D., Ph.D.
 • Petr Prášil, M.D., Ph.D.
 • Věra Pellantová, M.D., Ph.D.
 1. Epidemiology: General epidemiological characteristics of the most frequent infectious diseases groups. The most important epidemic measures. (Boštíková 3)
 2. Infectology: Viral hepatitis. Infections HIV/AIDS. Herpetic infections. (Boštík)
 3. Infectology: Introduction to infectious diseases. Changing patternss of infectious diseases. Pathogenesis of infectious diseases. Principles of infectious diseases diagnostics, laboratory diagnosis. Neuroinfections. (Prášil)
 4. Infectology: Sepsis. Septic shock. Infections in orofacial region. Therapy of infectious diseases. Antimicrobial therapy. (Kosina, Pellantová)
 5. Epidemiology: Epidemiological process, condition for spread of infectious diseases, types of epidemics, pandemics, endemics. Epidemiological risks in dentistry. Vaccination. (Chlibek)

 

Practical courses & seminars

 

Lectors:

 

            Prof. Pavel Boštík, M.D., Ph.D.

            Assoc. Prof. Dr. Vanda Boštíková, Ph.D.

            Dr. Irena Hanovcova, Ph.D.

            Prof. Roman Chlíbek, M.D., Ph.D.

            Lucie Napovímová, M.D.

            Jan Machač, M.D., Ph.D.

            Pavel Kosina, M.D., Ph.D.

            Věra Pellantová, M.D., Ph.D.

            Petr Prášil, M.D., Ph.D.

            Lucie Siráková, M.D.

            Petr Šmahel, M.D.

            Prof. Jan Smetana, M.D., Ph.D.

            

 

Practical courses

1. Infectology: Infectious regimen, taking of infectious material. Interpretation of basic laboratory investigations. Antibiotics in outpatient care (Prášil) Practical  training in patients.

2. Epidemiology: Infections transmitted by blood (HIV,HBV,HCV), procedure at a professional injury. Use of desinfectants and sterilization of instruments in stomatology consulting room. Specific prophylaxis, advantage, risks of vaccination, practial procedure in vaccine administration, sera. Treatment of anaphylactic shock. (Chlibek,Smetana)

3. Infectology: Childhood and it´s specifity in therapy of infecious diseases. Dehydration. (Kosina) Practical training in patients. Credit. Test

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Martina Tomšíková (18.09.2023)

Compulsory literature

 1. M. Splino Selected Chapters of Epidemiology. Textbook for foreign students of the Medical Faculty, Charles Unviversity, Hradec Kralove. Vojenska lekarska akademie Jana Evangelisty Purkyne; v Hradci Kralove, 2000. ISBN 80-85 109-35-2. orig.: ISBN 80-85 109-20-4
 2. B. A. Bannister, N. T. Begg, S. H. Gillespie Infectious Diseases. 2nd ed., Blackwell Science Ltd., 2000. ISBN 0-632-05319-4
 3. Jiřina Hobstová, Infectious Diseases. Published by Charles University in Prague, Karolinum Press. Second revised edition.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK