PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská přístrojová technika - EV020X01
Anglický název: Medical instrumentation
Zajišťuje: Ústav biofyziky (14-20)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://4.521
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.
MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Neslučitelnost : EV020V001
Záměnnost : EV020V001
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D. (17.10.2018)
Cílem předmětu je poskytnout studentům vyšších ročníků hlubší přehled o diagnostických, terapeutických a
laboratorních medicínských přístrojích, které jsou dnes nedílnou součástí všech lékařských oborů. V rámci
předmětu budou studentům vysvětleny fyzikální principy, na kterých jsou vybrané diagnostické, terapeutické a
laboratorní metody založeny. V rámci praktických cvičení bude studentům vysvětlena správná metodika měření,
problematika chyby metody měření a její minimalizace. Zároveň budou mít studenti možnost prakticky se
seznámit s běžnými moderními klinickými a laboratorními přístroji.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D. (17.10.2018)

Účast na seminářích

Literatura
Poslední úprava: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D. (17.10.2018)
Elektronické přístroje v lékařství; Jiří Rozman a kol, Academia
 
Lékařská biofyzika a přístrojová technika - Hrazdira, Mornstein
Medicínská biofyzika; Leoš Navrátil, Jozef Rosina, ISBN-10: 80-247-1152-4, Grada
Biofyzika - Pro zdravotnické a biomedicínské obory; Rosina Jozef, Vránová Jana, Kolářová Hana, Stanek Jiří , ISBN-13: 978-80-247-4237-3, Grada
Základy biofyziky a zdravotnické techniky; I. Hrazdira, V. Mornstein, J. Škorpíková, ISBN-10: 80-86850-01-3, Neptun
 
Lékařská elektronika; Vrána, M. - Netušil, M. Praha, Avicenum 1975.
Technika v lékařské praxi; Rozman, J. a kol.: . Praha, Scientia Medica.
Elektronika na koronární jednotce; Jurek, F.:
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D. (17.10.2018)

1. Úvodní seminář

 • Seznámení s předmětem a jeho cíle
 • Význam lékařské přístrojové techniky, Zjednodušená teorie měření, kritický náhled na výsledky a užitná statitika.
 • SUKL a přístrojová technika
 • Biosignály a jejich význam

2. Laboratorní přístrojová technika 

 • Přístroje v klinických laboratořích – biochemie, hematologie, mikrobiologie.
 • Přístrojová technika pro základní a aplikovaný výzkum.

3. Intenzivní péče (ARO, JIP)

 • Monitorace kardiovaskulárního aparátu, Metody a sondy pro měření respirace, Přístroje monitorující funkci CNS
 • Umělé plicní ventilátory, Kontinuální extrakorporální eliminační metody, Mechanizovaná zevní masáž srdce

4. Chirurgické sály

 • Základní vybavení chirurgických sálů.
 • Specializovaná přístrojová technika dle oborů

5. Letecká a hyperbarická medicína

 • Letecká záchranná služba
 • Potápění a hyperbarická medicína

6. Ultrasonografie a Endoskopie

 • Ultrazvuk, ultrazvukové měniče, šíření ultrazvuku, akustická impedance, měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku, A – mód, B – mód, M – mód, základní typy a využití ultrazvukových sond. Dopplerův jev, modelové situace, využití obecné a v medicíně.
 • Praktické ukázky ultrasonografie
 • Endoskopie, rozdělení endoskopů dle mechanické konstrukce, rozdělení dle přenosu obrazu, vlastnosti a využití optických vláken, vlastnosti a využití moderních endoskopů.
 • Praktické ukázky endoskopie

7. Radiologické zobrazovací a terapeutické metody

 • Ionizující záření v diagnostice a terapii, detekce ionizujícího záření, kontrastní média, scintigrafie,
 • Přístroje typu RTG, CT, SPECT, PET, NMRI
 • Ionizující záření pro radioterapii, radiační poškození. Teleradioterapie. Nukleární medicína (brachyterapie, protonová terapie)

8. Přístrojová technika v zubní praxi

 • Přehled přístrojové technikyPodmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D. (17.10.2018)

Účast na seminářích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK