PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská přístrojová technika - EV020V001
Anglický název: Medical instrumentation
Zajišťuje: Ústav biofyziky (14-20)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.
Neslučitelnost : EV020X01
Záměnnost : EV020X01
Je neslučitelnost pro: EV020X01
Je záměnnost pro: EV020X01
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (07.12.2017)
Cílem předmětu je poskytnout studentům vyšších ročníků hlubší přehled o diagnostických, terapeutických a
laboratorních medicínských přístrojích, které jsou dnes nedílnou součástí všech lékařských oborů. V rámci
předmětu budou studentům vysvětleny fyzikální principy, na kterých jsou vybrané diagnostické, terapeutické a
laboratorní metody založeny. V rámci praktických cvičení bude studentům vysvětlena správná metodika měření,
problematika chyby metody měření a její minimalizace. Zároveň budou mít studenti možnost prakticky se
seznámit s běžnými moderními klinickými a laboratorními přístroji.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (07.12.2017)

Plná účast

Literatura
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (07.12.2017)

Podle doporučení vyučujícího.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (07.12.2017)

Plná účast

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK