PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Internal Medicine I - EAP0102320
Anglický název: Introduction to Internal Medicine I
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Je prerekvizitou pro: EAP0103320, EAP0103322
Je záměnnost pro: EA0105022
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Clinical Examination in Internal Medicine (2).pdf Clinical examination in internal medicine , Rosolová, Karlíček Jana Kličková
stáhnout Practicals Introduction to Int.Med (003).pdf ROZPIS PRAKTIK 2. ročník všeob. ČJ na II.IK letní semestr 2023/2024 Jana Kličková
stáhnout _Prop.int.medicine_summer semester 2024 (003).pdf Přednášky letní semestr 2023/2024 na II.IK Jana Kličková
stáhnout TESTY supplement to the organization 2024.pdf TEST - informace k plánovanému zápočtovému testu z klinické propedeutiky Jana Kličková
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.01.2020)
Klinická propedeutika je úvodem do klinické medicíny. Student by měl získat teoretické znalosti:
o vztahu lékaře a pacienta, seznámit se s principy odebírání anamnézy pacienta (efektivně, citlivě a věcně) a
principy fyzikálního vyšetření
interpretovat všechny dostupné informace a data k definování aktuálních obtíží, jak a kde verifikovat údaje ze
sekundárních zdrojů (rodina, zdravotní záznamy apod.)
jak získat souhlas pacienta s vyšetřením
o právech pacienta
Bude podán teoretický přehled o základních diagnostických testech zejména rutinní biochemická, hematologická
a koagulační vyšetření, analýza krevních plynů, RTG hrudníku, EKG, funkční vyšetření plic, analýza moči a dalších
tělesných tekutin. Bude představena lékařská dokumentace, informační systém a jeho dokumenty (Lékařská
zpráva, Úmrtní list, ambulantní kontrola, předpis léků apod.)
Literatura
Poslední úprava: doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D. (26.04.2021)
Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha, last edition
Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň, last edition
Mlikova Seidlerova et al. Introduction to Internal Medicine. Triton 2019.
Win Medicalc
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.01.2020)

Test, zápočet.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.01.2020)

1.Úvod do klinické propedeutiky - seznámení se základní terminologií (anamnéza, fyzikální vyšetření atd.). Úloha laboratorních a zobrazovacích vyšetření, stanovení prozatímní/diferenciální diagnózy a plán léčby. Zásady v přístupu a komunikaci s pacientem. Organizace práce na nemocničním oddělení.

2.Zdravotnická dokumentace, práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas. Systém WinMedicalc.

3.Klinická anamnéza. Nynější onemocnění. Specifika v komunikaci a ve vyšetření křehkých nemocných, nemocných v akutním stavu, nemocných v terminálním stadiu.

4.Základní klinické pojmy: symptomy, objektivní nálezy (bolest, dušnost, kašel, zácpa, průjem, nauzea, zvracení, dysurie atd.) - terminologie a popis.

5.Celkový stav nemocného: stav vědomí, stavy hydratace, habitus, stoj a chůze, barva kůže, otoky, teplota, kožní adnexa a další.

6.Základní vyšetřovací postupy v interně - vyšetření pohledem, poslechem, pohmatem, poklepem, čichové vjemy. Vyšetření hlavy, krku a prsou.

7.Zobrazovací vyšetření používaná pro vyšetření kardiovaskulárního a dýchacího systému.

8.Zobrazovací vyšetření používaná pro vyšetření onemocnění ledvin, endokrinologických a metabolických.

9.Zobrazovací vyšetření používané pro vyšetření trávicího traktu, v hematologii a revmatologii.

10.Zásady laboratorního vyšetřování klinické medicíně. Indikace a účelnost laboratorního vyšetření. Preanalytická, analytická a postanalytická část vyšetření. Odběr biologického materiálu. Laboratorní screening používaný u hospitalizovaných nemocných.

11.Speciální laboratorní metody používané u jednotlivých typů interních onemocnění.

12.Symptomy a známky srdečních onemocnění. Fyzikální vyšetření srdce.

13.EKG - princip, určení akce, frekvence, rytmu, vektoru QRS, přechodové zóny, popis jednotlivých intervalů a segmentů.

14.EKG - nejdůležitější patologické nálezy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK