PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interní propedeutika (2) - EA0105022
Anglický název: Propedeutics of Internal Medicine (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Korekvizity : EA0103001, EA0103012, EA0104011, EA0104137
Záměnnost : EAP0102320
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět má za úkol naučit studenty odebírání anamnézy a fyzikálnímu vyšetření používanému v různých oborech vnitřního lékařství. Celkem 13 přednášek je věnováno anamnéze, zhodnocení celkového stavu pacienta, zjištění vitálních funkcí, vyšetření hlavy, krku, prsou, kardiovaskulárního a dýchacího systému, trávicího traktu, urogenitálního traktu. mízního systému a pohybového aparátu. Speciální pozornost je věnována přístupu lékaře k nemocnému a etickým otázkám. Část vyhrazeného času je věnována teoretické a praktické výuce EKG. Praktická výuka probíhá převážně v prostorách II. interní kliniky.
Poslední úprava: Mlíková Seidlerová Jitka, prof. MUDr., Ph.D. (31.10.2019)
Literatura -

Mlíková Seidlerová a kol. Úvod do vnitřního lékařství. Triton.

RosolováH., Karlíček V.: Clinical Examination in Internal Medicine.Karolinum Press

Poslední úprava: Mlíková Seidlerová Jitka, prof. MUDr., Ph.D. (31.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK