PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Orální a maxillofaciální chirurgie - EA0908472
Anglický název: Oral and Maxillofacial Surgery
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
Vyučující: MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
Korekvizity : EA0904471, EA0905471, EA0905500, EA0906471
Je korekvizitou pro: EA0910479, EA0910478
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)
Úrazy čelistí. Úvod, etiologie. Klasifikace zlomenin. Příznaky čelistních zlomenin, vyšetření nemocného. Hojení zlomenin a
jeho poruchy. Všeobecné komplikace. První pomoc. Způsoby repozice. Fixace zlomenin. Poranění zubů, luxace čelistí.
Zlomeniny dolní čelisti. Klasifikace zlomenin střední obličej. etáže, příznaky, vyšetření, léčení. Zlomeniny baze lební.
Zlomeniny v dětském věku. Poranění slinných žláz.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)

podle doporučení vyučujícího

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK