PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ortodoncie - EA0908473
Anglický název: Orthodontics
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: MUDr. Jan Tichý
MUDr. Jana Oulická
MUDr. Hana Böhmová
Vyučující: MUDr. Hana Böhmová
MUDr. Jana Oulická
MUDr. Jan Tichý
Je korekvizitou pro: EA0910476
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)
Diagnostika ortodontických anomálií. Vyšetření pacienta, dokumentace a rtg snímků, plánování ortodontické léčby. Vhodný
věk léčby anomalií. Etiologie ortodontických anomálií. Prenatální vývoj obličeje. Postnatální vývoj chrupu a skeletu
obličeje. Základy ortodontické terapie snímacími a fixními aparáty. Způsoby retence v ortodontii. Biologické principy
ortodontické léčby.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)

MUDr.I.Šubrtová: Vybrané kapitoly z ortodontie, Karolinum,Praha 1993;

Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie I., II.; UP Olomouc, Olomouc 2001;

Andrik, P.: Čelustná ortopedia, Osveta Martin 1970

Profit W.R.: Contemporary Orthodontics. Mosby, 3th ed., 2001

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK