PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Chirurgie - EA0908400
Anglický název: Surgery
Zajišťuje: Klinika chirurgická (14-400)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Vyučující: MUDr. Jakub Fichtl, Ph.D.
MUDr. Karel Houdek, Ph.D.
doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
doc. MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D.
MUDr. Václav Vacek
MUDr. Vladimír Veselý
MUDr. Ondřej Vyčítal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Je korekvizitou pro: EA0909034
Anotace -
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (02.09.2013)
Obor chirurgie, jeho náplň a historie. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Rány - rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření. Strategie diagnostiky a léčby infekcí v chirurgii. Sepse. Anaerobní a smíšené infekce. Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex. Panaricia a hnisavá onemocnění ruky. Nozokomiální infekce. Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem. Poruchy metabolismu u chirurgicky nemocných a jejich korekce. Problematika výživy a intenzívní péče v chirurgii. Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění. Obecné zásady chirurgické léčby. Příprava nemocného k operaci. Chirurgický výkon - obecná pravidla, terminologie základních operací, instrumentarium. Základní chirurgické výkony obecné povahy. Základní pravidla pooperační péče. Komplikace v oblasti operační rány. Pooperační komplikace gastrointestinální. Pooperační komplikace respirační. Pooperační komplikace oběhové a tromboembolické. Pooperační komplikace močové, alergické a neurologické. Transfuze krve. Šok. Základní postupy první pomoci a přednemocniční neodkladné péče. Tepelná poranění. Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou. Základní charakteristiky válečné chirurgie. Obecná problematika onkochirurgie. Transplantologie. Rehabilitace chirurgických nemocných. Ortopedická protetika, obvazové techniky.
Endokrinochirurgie, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek. Chirurgie kýl. Chirurgie jícnu - nenádorová a nádorová onemocnění. Chirurgie žaludku - vředová choroba gastroduodenální, nádory žaludku. Chirurgie duodena a tenkého střeva, Crohnova choroba. Chirurgie tlustého střeva - zánětlivá onemocnění tlustého střeva, nenádorová onemocnění anorekta, kolorektální karcinom. Chirurgie jater - benigní a maligní nádory, portální hypertenze. Chirurgie žlučových cest - cholecystolitiáza a její komplikace, diferenciální diagnostika obstrukčního ikteru. Chirurgie sleziny. Chirurgie pankreatu. Chirurgie retroperitonea. Krvácení do gastrointestinálního traktu. Zánětlivé náhlé příhody břišní. Ileózní náhlé příhody břišní. Traumatologie břicha. Nejčastější chirurgická onemocnění dětského věku. Ischemická choroba dolních končetin. Diabetická noha. Aneurysma aorty a periferních tepen. Akutní končetinová ischémie. Orgánové transplantace. Pleurální syndromy. Primární a sekundární nádory plic. Poranění hrudníku. Záněty a nádory mediastina. Záněty a nádory prsu.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (05.09.2013)

Valenta J., Gral T. et al. Introduction to Surgery. Praha, Galén Karolinum, 2002. Garden O.J., Bradbury A.W., Forsythe J.L.R., Parks R.W. Principles & Practice of Surgery. 5th Edition. Philadelphia, Churchill Livingstone Elsevier, 2007. Henry M.M., Thompson J.N. Clinical Surgery. 3rd Edition. Philadelphia, Saunders Elsevier, 2012.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Petra Koukolíčková (21.05.2018)

The attendance and credit

Sylabus -
Poslední úprava: doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. (02.09.2013)

Obor chirurgie, jeho náplň a historie. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Rány - rozdělení, hojení, poruchy hojení, prozatímní a definitivní ošetření. Strategie diagnostiky a léčby infekcí v chirurgii. Sepse. Anaerobní a smíšené infekce. Hnisavá onemocnění kůže, podkoží a kožních adnex. Panaricia a hnisavá onemocnění ruky. Nozokomiální infekce. Patofyziologické změny vyvolané operací a traumatem. Poruchy metabolismu u chirurgicky nemocných a jejich korekce. Problematika výživy a intenzívní péče v chirurgii. Základní algoritmus diagnostiky chirurgických onemocnění. Obecné zásady chirurgické léčby. Příprava nemocného k operaci. Chirurgický výkon - obecná pravidla, terminologie základních operací, instrumentarium. Základní chirurgické výkony obecné povahy. Základní pravidla pooperační péče. Komplikace v oblasti operační rány. Pooperační komplikace gastrointestinální. Pooperační komplikace respirační. Pooperační komplikace oběhové a tromboembolické. Pooperační komplikace močové, alergické a neurologické. Transfuze krve. Šok. Základní postupy první pomoci a přednemocniční neodkladné péče. Tepelná poranění. Syndrom zhmoždění, reperfúzní syndrom, poranění tlakovou vlnou. Základní charakteristiky válečné chirurgie. Obecná problematika onkochirurgie. Transplantologie. Rehabilitace chirurgických nemocných. Ortopedická protetika, obvazové techniky. Endokrinochirurgie, chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek. Chirurgie kýl. Chirurgie jícnu - nenádorová a nádorová onemocnění. Chirurgie žaludku - vředová choroba gastroduodenální, nádory žaludku. Chirurgie duodena a tenkého střeva, Crohnova choroba. Chirurgie tlustého střeva - zánětlivá onemocnění tlustého střeva, nenádorová onemocnění anorekta, kolorektální karcinom. Chirurgie jater - benigní a maligní nádory, portální hypertenze. Chirurgie žlučových cest - cholecystolitiáza a její komplikace, diferenciální diagnostika obstrukčního ikteru. Chirurgie sleziny. Chirurgie pankreatu. Chirurgie retroperitonea. Krvácení do gastrointestinálního traktu. Zánětlivé náhlé příhody břišní. Ileózní náhlé příhody břišní. Traumatologie břicha. Nejčastější chirurgická onemocnění dětského věku. Ischemická choroba dolních končetin. Diabetická noha. Aneurysma aorty a periferních tepen. Akutní končetinová ischémie. Orgánové transplantace. Pleurální syndromy. Primární a sekundární nádory plic. Poranění hrudníku. Záněty a nádory mediastina. Záněty a nádory prsu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK