PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - EA0105085
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Vyučující: MUDr. Martin Liška, Ph.D.
Mgr. Jitka Ochotná
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
MUDr. Martina Vachová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : EA0103012, EA0104011, EA0104137
Je korekvizitou pro: EA0107041, EA0108120, EA0107015, EA0108030, EA0108024, EA0108031, EA0108023
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (30.03.2005)
Charakteristika imunitního systému. Bariéry. Specifické a nespecifické mechanismy. Fagocytóza. NK buňky. Interferony. Komplement. Antigeny. Imunoglobuliny. HLA systém. Imunitní orgány a tkáně. T a B lymfocyty. Prezentace antigenu. Primární a sekundární imunitní odpověď. Ontogeneze imunitní odpovědi. Imunosuprese. Imunotolerance. Imunopotenciace. Imunizace aktivní a pasivní. Vyšetřování parametrů imunity. Protiinfekční imunita. Imunodeficience. Autoimunity. Reakce přecitlivělosti. Atopie. Lékové alergie. Transplantační a nádorová imunita. Reprodukční imunologie. Vztah matka - plod.
Literatura
Poslední úprava: Zdenka Dolejšová (20.05.2015)

Abbas A. K., Lichtman A. H. H., Pillai S.: Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune Systém. Elsevier Health Sciences, 2012

Doan T., Melvold R., Viselli S., Valtenbaugh C.: Immunology. Lippincott Williams & Wilkins, 2012

 

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Lenka Nováková (26.09.2018)

      Conditions for passing the exam:

     1. Successful psssing a computer test. 

     2. Answering to oral questions.
    

 

Questions to the exam (from Immunology) for 3rd year GM 2018-2019

1. mmune system and its importance for homeostasis. Components of the immune

   system and their cooperation.

2. Barrier functions of the human body and defense mechanisms.

3. Non-specific cellular and humoral immune mechanisms.

4. Specific cellular and humoral immune mechanisms.

5. Phagocytosis and its importance for immunity.

6. Neutrophils, their ontogenesis, and function.

7. Natural killer cells. Interferons. Characteristics and function.

8. Complement, pathways of activation, biological significance.

9. Alternative pathway of complement activation and its regulation.

10. Classical pathway of complement activation and its regulation.

11. The biological significance of complement and its mechanisms of regulation.

12. Basophils and mast cells and their role in the immune reactions.

13. Immune mechanisms of the inflammation (local and systemic reaction).

14. Antigen, hapten, epitope - basic characteristics. T-independent antigens,

       superantigens.    

       Sequestered antigens - immunologically privileged tissue.

15. Chemical nature and molecular size of antigens. Degree of foreignness.

16. HLA system, 1st class molecules, their structure, and function.

17. HLA system, 2nd class molecules, their structure, and function.

18. HLA system, genetic background. HLA typing.

19. Macrophages, dendritic cells, their ontogenesis, and function.

20. B-lymphocytes - ontogenesis, surface markers, function.

21. Primary immune organs and their role in the immune system.

22. Secondary immune organs - structure and function of lymphatic node and spleen.

23. Mucosal immune system.

24. Antigen-presenting cells - types, function.

25. Modes of antigen presentation.

26. T-lymphocytes, ontogenesis, surface markers. Subpopulations of T-lymphocytes

       and their functions.

27. The role of the thymus. Positive and negative selection of T-lymphocytes.

28. Th1 based immune reaction.

29. Th2 based immune reaction.

30. Tc based immune reaction.  

31. Immunoglobulins - structure.

32. Immunoglobulins - function.

33. Genetic background of immunoglobulin production.

34. Biological and chemical characteristics of immunoglobulin classes IgG and IgA.

35. Biological and chemical characteristics of immunoglobulin classes IgM, IgD, and IgE.

36. Isotype switching. Idiotypes and anti-idiotypes - their role. Immunological memory.

37. Ontogenesis of the immune response.

38. Primary immune response.

39. Secondary immune response. Effector functions of antibodies.

40. Cytokines (overview, disposal according to their functions).

41. Physiological mechanisms of regulation of the immune system. Cytokines.

42. Possibilities of therapeutic affecting of the immune system - immunomodulation, 

      substitution, suppression.

43. Active and passive immunization.

44. Defense against extracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

45. Defense against multicellular parasites.

46. Defense against intracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

47. Anti-viral defense.

48. Tumor immunology - tumor antigens, mechanisms of defense.

49. Immunological examination before transplantation (examination of sensitization,

       HLA typing).

50. Transplantation immunity - alloimmune reaction.

51. Types of graft rejection.

52. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type II. Principles.

       Examples of pathological conditions.

53. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type III. Principles.

       Examples of pathological conditions.

54. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type IV.Principles.

       Examples of pathological conditions.

55. Non-organ-specific autoantibodies and their diagnostic significance.

56. Autoantibodies in organ-specific autoimmune diseases.Organ-localized autoimmune 

      diseases with non-organ-specific autoantibodies.

57. Autoimmune diseases - pathophysiology, division, laboratory diagnostics, treatment.

58. Examples of systemic autoimmune diseases.

59. Examples of organ-specific autoimmune diseases.

60. Immunosuppressive treatment - examples of drugs, indications, risks.

61. Primary and secondary antiphospholipid syndrome.

62. Immune mechanisms of male infertility.

63. Immune mechanisms of female infertility.

64. Neuro-endocrine-immunologic interrelationships in gravidity. Principle of materno-fetal 

      tolerance. Rh incompatibility.

65. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type I.

66. Allergens - definition, division, and nomenclature.

67. Anaphylaxis - pathophysiology, clinical manifestation, treatment.

68. Diagnostic procedures used in allergology.

69. Treatment of allergic diseases.

70. Examples of diseases based on the immunopathological reaction of type I.

71. Immunodeficiency - characteristics, division, clinical manifestations, treatment.

72. Primary immunodeficiencies - examples.

73. Immunoglobulin replacement therapy.

74. Acquired immunodeficiencies - causes. AIDS.

75. Deficiency of complement components. Hereditary angioedema.

76. Radioimmunoassay, enzyme immunoassay - principles, practical use.

77. Laboratory measurement of specific IgE antibodies.

78. Laboratory measurement of autoantibodies.

79. Flow cytometry - principles, practical use.

80. Laboratory methods of assessment of cellular immunity.

81. Laboratory methods of assessment of humoral immunity.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Lenka Nováková (26.09.2018)

Immunology 3rd year - General Medicine 2018/2019    

7.50 – 9.30 Seminar room of the Dept. of Immunology and Allergology

 

5. 10. 2018 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

1. Immune system and its importance for homeostasis. Components of the immune 

    system and their cooperation.

 2. Barrier functions of the human body and defense mechanisms.

 3. Non-specific cellular and humoral immune mechanisms.

 4. Specific cellular and humoral immune mechanisms.

 5. Phagocytosis and its importance for immunity.

 6. Neutrophils, their ontogenesis, and function.

 7. Natural killer cells. Interferons. Characteristics and function.

 

12. 10. 2018 As. Mgr. Jitka Ochotná

8. Complement, pathways of activation, biological significance.

9. Alternative pathway of complement activation and its regulation.

10. Classical pathway of complement activation and its regulation.

11. The biological significance of complement and its mechanisms of regulation.

12. Basophils and mast cells and their role in the immune reactions.

13. Immune mechanisms of the inflammation (local and systemic reaction).

14. Antigen, hapten, epitope - basic characteristics. T-independent antigens,

    superantigens.    

      Sequestered antigens - immunologically privileged tissue.

 15. Chemical nature and molecular size of antigens. Degree of foreignness.

 

19. 10. 2018 As. MUDr. Martin Liška, Ph.D.

16. HLA system, 1st class molecules, their structure, and function.

17. HLA system, 2nd class molecules, their structure, and function.

18. HLA system, genetic background. HLA typing.

19. Macrophages, dendritic cells, their ontogenesis, and function.

20. B-lymphocytes - ontogenesis, surface markers, function.

21. Primary immune organs and their role in the immune system.

22. Secondary immune organs - structure and function of lymphatic node and spleen.

23. Mucosal immune system.

 

26. 10. 2018 As. Mgr. Jitka Ochotná

24. Antigen-presenting cells - types, function.

25. Modes of antigen presentation.

26. T-lymphocytes, ontogenesis, surface markers. Subpopulations of T-lymphocytes

     and their functions.

 27. The role of the thymus. Positive and negative selection of T-lymphocytes.

 28. Th1 based immune reaction.

 29. Th2 based immune reaction.

 30. Tc based immune reaction.  

  

2. 11. 2018  As. MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

31. Immunoglobulins - structure.

32. Immunoglobulins - function.

33. Genetic background of immunoglobulin production.

34. Biological and chemical characteristics of immunoglobulin classes IgG and IgA.

35. Biological and chemical characteristics of immunoglobulin classes IgM, IgD, and IgE.

36. Isotype switching. Idiotypes and anti-idiotypes - their role. Immunological memory.

37. Ontogenesis of the immune response.

38. Primary immune response.

39. Secondary immune response. Effector functions of antibodies.

  

9. 11. 2018 As. Mgr. Jitka Ochotná

40. Cytokines (overview, disposal according to their functions).

41. Physiological mechanisms of regulation of the immune system. Cytokines.

42. Possibilities of therapeutic affecting of the immune system - immunomodulation, 

      substitution, suppression.

 43. Active and passive immunization.

 44. Defense against extracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

 45. Defense against multicellular parasites.

 46. Defense against intracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

 47. Anti-viral defense.

  

16. 11. 2018 As. Mgr. Jitka Ochotná

48. Tumor immunology - tumor antigens, mechanisms of defense.

49. Immunological examination before transplantation (examination of sensitization,

    HLA typing).

50. Transplantation immunity - alloimmune reaction.

51. Types of graft rejection.

52. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type II. Principles.

       Examples of pathological conditions.

 53. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type III. Principles.

       Examples of pathological conditions.

 54. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type IV.Principles.

        Examples of pathological conditions.

  

23. 11. 2018 As. MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

55. Non-organ-specific autoantibodies and their diagnostic significance.

56. Autoantibodies in organ-specific autoimmune diseases.Organ-localized autoimmune 

      diseases with non-organ-specific autoantibodies.

57. Autoimmune diseases - pathophysiology, division, laboratory diagnostics, treatment.

58. Examples of systemic autoimmune diseases.

59. Examples of organ-specific autoimmune diseases.

60. Immunosuppressive treatment - examples of drugs, indications, risks.

 

30. 11. 2018 Prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

61. Primary and secondary antiphospholipid syndrome.

62. Immune mechanisms of male infertility.

63. Immune mechanisms of female infertility.

64. Neuro-endocrine-immunologic interrelationships in gravidity. Principle of materno-fetal 

       tolerance. Rh incompatibility.

 

7. 12. 2018 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

65. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type I.

66. Allergens - definition, division, and nomenclature.

67. Anaphylaxis - pathophysiology, clinical manifestation, treatment.

68. Diagnostic procedures used in allergology.

69. Treatment of allergic diseases.

70. Examples of diseases based on the immunopathological reaction of type I.

 

14. 12.  2018  As. MUDr. Martin Liška, Ph.D.

71. Immunodeficiency - characteristics, division, clinical manifestations, treatment.

72. Primary immunodeficiencies - examples.

73. Immunoglobulin replacement therapy.

74. Acquired immunodeficiencies - causes. AIDS.

75. Deficiency of complement components. Hereditary angioedema.

 

21. 12. 2018 Discussion

 

4. 1. 2019 As. MUDr. Martin Liška, Ph.D.

76. Radioimmunoassay, enzyme immunoassay - principles, practical use.

77. Laboratory measurement of specific IgE antibodies.

78. Laboratory measurement of autoantibodies.

79. Flow cytometry - principles, practical use.

80. Laboratory methods of assessment of cellular immunity.

81. Laboratory methods of assessment of humoral immunity.

 

11. 1. 2019 Discussion

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK