PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - EA0105085
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Korekvizity : EA0103012, EA0104011, EA0104137
Záměnnost : EAP0103520
Je korekvizitou pro: EA0108024, EA0107015, EA0108030, EA0108120, EA0108031, EA0107041, EA0108023
Je neslučitelnost pro: EAP0103520
Je záměnnost pro: EAP0103520
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (30.03.2005)
Charakteristika imunitního systému. Bariéry. Specifické a nespecifické mechanismy. Fagocytóza. NK buňky. Interferony. Komplement. Antigeny. Imunoglobuliny. HLA systém. Imunitní orgány a tkáně. T a B lymfocyty. Prezentace antigenu. Primární a sekundární imunitní odpověď. Ontogeneze imunitní odpovědi. Imunosuprese. Imunotolerance. Imunopotenciace. Imunizace aktivní a pasivní. Vyšetřování parametrů imunity. Protiinfekční imunita. Imunodeficience. Autoimunity. Reakce přecitlivělosti. Atopie. Lékové alergie. Transplantační a nádorová imunita. Reprodukční imunologie. Vztah matka - plod.
Literatura
Poslední úprava: Lenka Nováková (07.10.2019)

Abbas A. K., Lichtman A. H. H., Pillai S.: Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune Systém. Elsevier Health Sciences, 2012

Doan T., Melvold R., Viselli S., Valtenbaugh C.: Immunology. Lippincott Williams & Wilkins, 2012

 

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Lenka Nováková (29.09.2020)

 

Course conditions:
The course is finished by credit and examination.


Conditions for passing the exam:
1. Successful passing a computer test.
2. Answering two oral questions.

 

Exam questions: 

1. Immune system and its importance for homeostasis. Components of the immune
    system and their cooperation.

2. Barrier functions of the human body and defense mechanisms.

3. Non-specific cellular and humoral immune mechanisms.

4. Specific cellular and humoral immune mechanisms.

5. Phagocytosis and its importance for immunity.

6. Neutrophils, their ontogenesis, and function.

7. Natural killer cells. Interferons. Characteristics and function.

8. Complement, pathways of activation, biological significance.

9. Alternative pathway of complement activation and its regulation.

10. Classical pathway of complement activation and its regulation.

11. The biological significance of complement and its mechanisms of regulation.

12. Basophils and mast cells and their role in the immune reactions.

13. Immune mechanisms of the inflammation (local and systemic reaction).

14. Antigen, hapten, epitope - basic characteristics. T-independent antigens, superantigens.
       Sequestered antigens - immunologically privileged tissue.

15. Chemical nature and molecular size of antigens. Degree of foreignness.

16. Cytokines (overview, disposal according to their functions).

17. Physiological mechanisms of regulation of the immune system. Cytokines.

18. HLA system, 1st class molecules, their structure, and function.

19. HLA system, 2nd class molecules, their structure, and function.

20. HLA system, genetic background. HLA typing.

21. Macrophages, dendritic cells, their ontogenesis, and function.

22. Antigen-presenting cells - types, function.

23. Modes of antigen presentation.

24. T-lymphocytes, ontogenesis, surface markers. Subpopulations of T-lymphocytes

       and their functions.

25. The role of the thymus. Positive and negative selection of T-lymphocytes.

26. Th1 based immune reaction.

27. Th2 based immune reaction.

28. Tc based immune reaction.

29. B-lymphocytes - ontogenesis, surface markers, function.

30. Immunoglobulins - structure.

31. Immunoglobulins - function.

32. Genetic background of immunoglobulin production.

33. Biological and chemical characteristics of immunoglobulin classes IgG and IgA.

34. Biological and chemical characteristics of immunoglobulin classes IgM, IgD, and IgE.

35. Isotype switching. Idiotypes and anti-idiotypes - their role. Immunological memory.

36. Ontogenesis of the immune response.

37. Primary immune response.

38. Secondary immune response. Effector functions of antibodies.

39. Defense against extracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

40. Defense against multicellular parasites.

41. Defense against intracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

42. Anti-viral defense.

43. Primary immune organs and their role in the immune system.

44. Secondary immune organs - structure and function of lymphatic node and spleen.

45. Mucosal immune system.

46. Active and passive immunization.

47. Immunodeficiencies - characteristics, division, clinical manifestations.

48. Clinical features of immunodeficiencies.

49. Primary immunodeficiencies – defects of phagocytosis, complement system
      and antibodies.

50. Immunoglobulin replacement therapy.

51. Primary immunodeficiencies – combined immunodeficiencies, deficiencies
       with dysregulation of immune system, well-defined syndromes with immunodeficiency.

52. Therapy of primary immunodeficiencies – stem cell transplantation, substitutional

       and gene therapy.

53. Secondary immunodeficiencies – etiology, clinical symptoms, treatment.

54. AIDS.

55. Tumor immunology - tumor antigens, mechanisms of defense.

56. Immunological examination before transplantation (examination of sensitization,

       HLA typing).

57. Transplantation immunity - alloimmune reaction.

58. Types of graft rejection.

59. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type II. Principles.
      Examples of pathological conditions.

60. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type III. Principles.
      Examples of pathological conditions.

61. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type IV.Principles.
      Examples of pathological conditions.

62. Autoimmune diseases - pathophysiology, division, laboratory diagnostics, treatment.

63. Autoantibodies and their diagnostic significance.

64. Examples of systemic autoimmune diseases.

65. Examples of organ-localized autoimmune diseases.

66. Examples of organ-specific autoimmune diseases.

67. Immunosuppressive treatment - examples of drugs, indications, risks 

68. Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type I.

69. Allergens - definition, division, and nomenclature.

70. Anaphylaxis - pathophysiology, clinical manifestation, treatment.

71. Diagnostic procedures used in allergology.

72. Treatment of allergic diseases.

73. Examples of diseases based on the immunopathological reaction of type I.

74. Primary and secondary antiphospholipid syndrome.

75. Immune mechanisms of male infertility.

76. Immune mechanisms of female infertility.

77. Neuro-endocrine-immunologic interrelationships in gravidity. Principle of materno-fetal
      tolerance. Rh incompatibility.

78. Radioimmunoassay, enzyme immunoassay - principles, practical use.

79. Laboratory measurement of specific IgE antibodies.

80. Laboratory measurement of autoantibodies.

81. Flow cytometry - principles, practical use.

82. Laboratory methods of assessment of cellular immunity.

83. Laboratory methods of assessment of humoral immunity.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Lenka Nováková (29.09.2020)

Immunology 3rd year - General Medicine 2020/2021

7.50 – 9.30

 

2. 10. 2020 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Immune system and its importance for homeostasis. Components of the immune
system and their cooperation.

Barrier functions of the human body and defense mechanisms.

Non-specific cellular and humoral immune mechanisms.

Specific cellular and humoral immune mechanisms.

Phagocytosis and its importance for immunity.

Neutrophils, their ontogenesis, and function.

Natural killer cells. Interferons. Characteristics and function.

 

9. 10. 2020 Mgr. Jitka Ochotná

Complement, pathways of activation, biological significance.

Alternative pathway of complement activation and its regulation.

Classical pathway of complement activation and its regulation.

The biological significance of complement and its mechanisms of regulation.

Basophils and mast cells and their role in the immune reactions.

Immune mechanisms of the inflammation (local and systemic reaction).

Antigen, hapten, epitope - basic characteristics. T-independent antigens, superantigens.
Sequestered antigens - immunologically privileged tissue.

Chemical nature and molecular size of antigens. Degree of foreignness.

Cytokines (overview, disposal according to their functions).

Physiological mechanisms of regulation of the immune system. Cytokines.

  

16. 10. 2020 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

HLA system, 1st class molecules, their structure, and function.

HLA system, 2nd class molecules, their structure, and function.

HLA system, genetic background. HLA typing.

Macrophages, dendritic cells, their ontogenesis, and function.

Antigen-presenting cells - types, function.

Modes of antigen presentation.

T-lymphocytes, ontogenesis, surface markers.
Subpopulations of T-lymphocytes and their functions.

The role of the thymus. Positive and negative selection of T-lymphocytes.

Th1 based immune reaction.

Th2 based immune reaction.

Tc based immune reaction.

 

23. 10. 2020 MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

B-lymphocytes - ontogenesis, surface markers, function.

Immunoglobulins - structure.

Immunoglobulins - function.

Genetic background of immunoglobulin production.

Biological and chemical characteristics of immunoglobulin classes IgG and IgA.

Biological and chemical characteristics of immunoglobulin classes IgM, IgD, and IgE.

Isotype switching. Idiotypes and anti-idiotypes - their role. Immunological memory.

Ontogenesis of the immune response.

Primary immune response.

Secondary immune response. Effector functions of antibodies.

  

30. 10. 2020 Mgr. Jitka Ochotná

Defense against extracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

Defense against multicellular parasites.

Defense against intracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

Anti-viral defense.

Active and passive immunization.

Tumor immunology - tumor antigens, mechanisms of defense.

  

6. 11. 2020 MUDr. Martin Liška, Ph.D. Imunodeficience

Immunodeficiencies - characteristics, division, clinical manifestations

Clinical features of immunodeficiencies

Primary immunodeficiencies – defects of phagocytosis, complement system and antibodies

Immunoglobulin replacement therapy

  

13. 11. 2020 MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Primary immunodeficiencies – combined immunodeficiencies, deficiencies with dysregulation of immune system, well-defined syndromes with immunodeficiency

Therapy of primary immunodeficiencies – stem cell transplantation, substitutional and gene therapy

Secondary immunodeficiencies – etiology, clinical symptoms, treatment

AIDS

  

20. 11. 2020 Mgr. Jitka Ochotná

Immunological examination before transplantation (examination of sensitization,

HLA typing).

Transplantation immunity - alloimmune reaction.

Types of graft rejection.

Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type II. Principles.
Examples of pathological conditions.

Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type III. Principles.
Examples of pathological conditions.

Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type IV.Principles.
Examples of pathological conditions.

  

27. 11. 2020 MUDr. Martina Vachová, Ph.D.

Autoimmune diseases - pathophysiology, division, laboratory diagnostics, treatment.

Autoantibodies and their diagnostic significance.

Examples of systemic autoimmune diseases.

Examples of organ-localized autoimmune diseases.

Examples of organ-specific autoimmune diseases.

Immunosuppressive treatment - examples of drugs, indications, risks

  

4. 12. 2020 Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.

Immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity) type I.

Allergens - definition, division, and nomenclature.

Anaphylaxis - pathophysiology, clinical manifestation, treatment.

Diagnostic procedures used in allergology.

Treatment of allergic diseases.

Examples of diseases based on the immunopathological reaction of type I.

  

11. 12. 2020. Prof. MUDr. Ulčová-Gallová, DrSc.

Primary and secondary antiphospholipid syndrome.

Immune mechanisms of male infertility.

Immune mechanisms of female infertility.

Neuro-endocrine-immunologic interrelationships in gravidity. Principle of materno-fetal
tolerance. Rh incompatibility.

  

18. 12. 2020 MUDr. Martin Liška, Ph.D.

Radioimmunoassay, enzyme immunoassay - principles, practical use.

Laboratory measurement of specific IgE antibodies.

Laboratory measurement of autoantibodies.

Flow cytometry - principles, practical use.

Laboratory methods of assessment of cellular immunity.

Laboratory methods of assessment of humoral immunity.

  

8. 1. 2021

Discussion

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK