PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Soudní lékařství - EA0108120
Anglický název: Forensic Pathology
Zajišťuje: Ústav soudního lékařství (14-120)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : {Interní propedeutika pro 3. ročník angl.vseob}, {Interna pro 3. ročník angl.vseob}, EA0105084, EA0105085, EA0106013, EA0106014, EA0106015, EA0106113
Je korekvizitou pro: EA0110032
Anotace -
Poslední úprava: LEBA (09.02.2006)
Právní režim ve vztahu k mrtvému tělu. Zevní prohlídka a pitva zemřelých. Smrt z příčin chorobných. Smrt násilná. Výjezd lékaře na místo nálezu mrtvé osoby. Smrt způsobená jednáním druhé osoby. Posuzování závažnosti poranění pro orgány činné v trestním řízení. Předávání lékařských informací Policii ČR. Trestně - právní odpovědnost lékaře při výkonu povolání.
Literatura
Poslední úprava: Jaroslava Hanzlová (21.02.2018)

Kvapilová H.: Soudní lékarství pro právníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Cenek 1999
Dvorák M. a kol.: Úvod do soudnělékarské problematiky zdravotnického a trestního práva pro studenty lékarské fakulty, Praha, Karolinum 1996
Knight B.: Simpson s Forensic Medicine, London 1991
Kol. autoru: Soudní lékarství. Praha Grada 1999
Bouška I. a kol. : Soudní lékarství. Praha Karolinum 2002

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Jaroslava Hanzlová (25.02.2019)

 

Forensic Pathology – Exam Questions

Year IV – General Medicine

Academic Year 2018/2019

 

 

1.     Forensic pathology

2.     Thanatology – early changes after death

3.     Thanatology – decomposition

4.     Identification of the dead

5.     Blunt-force injury

6.     Sharp-force injury

7.     Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)

8.     Child assault – physical abuse (CAN)

9.     Shaken Baby Syndrome (SBS)

10.                        Sudden and unexpected death from natural causes in adults

11.                        Deaths resulting from blunt force head injuries

12.                        Deaths resulting from blunt force chest injuries

13.                        Deaths resulting from blunt force abdomen injuries

14.                        Handgun wounds

15.                        Injury caused by heat and cold

16.                        Compression trauma to the neck – hanging

17.                        Compression trauma to the neck – ligature and manual strangulation

18.                        Drowning

19.                        Intoxication from carbon monoxide (CO)

20.                        Electrical injury

21.                        Transportation injuries – pedestrian injuries

22. Transportation injuries – driver/ passenger injuries

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Jaroslava Hanzlová (25.02.2019)

Forensic Pathology – Exam Questions

Year IV – General Medicine

Academic Year 2018/2019

 

 

1.     Forensic pathology

2.     Thanatology – early changes after death

3.     Thanatology – decomposition

4.     Identification of the dead

5.     Blunt-force injury

6.     Sharp-force injury

7.     Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)

8.     Child assault – physical abuse (CAN)

9.     Shaken Baby Syndrome (SBS)

10.                        Sudden and unexpected death from natural causes in adults

11.                        Deaths resulting from blunt force head injuries

12.                        Deaths resulting from blunt force chest injuries

13.                        Deaths resulting from blunt force abdomen injuries

14.                        Handgun wounds

15.                        Injury caused by heat and cold

16.                        Compression trauma to the neck – hanging

17.                        Compression trauma to the neck – ligature and manual strangulation

18.                        Drowning

19.                        Intoxication from carbon monoxide (CO)

20.                        Electrical injury

21.                        Transportation injuries – pedestrian injuries

22.                        Transportation injuries – driver/ passenger injuries

 

 

 

 

 

 

Forensic Pathology

Year IV - General Medicine

Academic Year 2018/2019

 

Lecturer:  Miroslav Dvořák, M.D. et M.D.

                 Jitka Mottlová, M.D.

Email Address: miroslav.dvorak@lfp.cuni.cz

                          tuschiczek@gmail.com

Textbook: Simpson´s Forensic Medicine, edition  2003, 2011

                                                                                                

 

List of Seminars (attendance is obligatory):

15:00 – 16:40 PRO

 

  1. 28. 2.  Forensic Pathology, Thanatology, Identification of the Dead

  2. 14. 3.  Blunt-force injury, Sharp-force injury    

  3. 28. 3.  Compression trauma to the neck. Drowning. Intoxication from CO  

  4. 11. 4.  Pediatric Forensic Pathology (SIDS, CAN, SBS)

  5. 25. 4.  Transportation Injuries       

  6.  9. 5.   Handgun wounds

  7. 23.5.   Electrical Injury, Injury caused by heat and cold

      

 

  • One absence is allowed during the whole course.

  • You can register for the exam electronically on SIS. 

 

Core Elective Subject: Forensic Pathology in Clinical Practice

Date: 30. 05. 2019   09:00-12:00  max. 15 students           

Seminary room (Department of  Forensic Medicine – Lidická 8)   

   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK