PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ortodoncie SRZ - E0210481
Anglický název: Orthodontics SE
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Korekvizity : E0208472, E0209017, E0209019, E0209033, E0209034, E0209460
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (07.08.2008)
Diagnostika ortodontických anomálií. Vyšetření pacienta, dokumentace a rtg snímků, plánování ortodontické léčby. Vhodný
věk léčby anomalií. Etiologie ortodontických anomálií. Prenatální vývoj obličeje. Postnatální vývoj chrupu a skeletu
obličeje. Základy ortodontické terapie snímacími a fixními aparáty. Způsoby retence v ortodontii. Biologické principy
ortodontické léčby.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (07.08.2008)

MUDr.I.Šubrtová: Vybrané kapitoly z ortodontie, Karolinum,Praha 1993;

Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie I., II.; UP Olomouc, Olomouc 2001;

Andrik, P.: Čelustná ortopedia, Osveta Martin 1970

Profit W.R.: Contemporary Orthodontics. Mosby, 3th ed., 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (23.05.2018)

Požadavek ke SRZ: složení všech zkoušek za 4. a 5. ročník a zápočty za klinické zubní lékařství IV.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK