PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Orální a maxillofaciální chirurgie III. - E0210478
Anglický název: Oral and Maxillofacial Surgery III.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.
Vyučující: MUDr. Robert Houba, Ph.D.
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Korekvizity : E0208472, E0208474
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s možnostmi preprotetické úpravy.
Studenti jsou informováni o významu analgetik a antibiotik v orální chirurgii.
Studenti získají znalosti o poruchách temporomandibulárního kloubu, o onemocnění slinných žláz a lymfatických uzlin.
Studenti jsou informováni o systémových onemocněních, o možnostech orální implantace a transplantace
Semináře poskytují studentovi kompletní přehled informací v oboru orální a maxilofaciální chirurgie, včetně zásad kardiopulmonální resuscitace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Studenti provádějí samostatně všechny základní stomatochirurgické výkony.

Studenti chápou význam préprotetické úpravy a umí ji indikovat.

Studenti znají správné indikace pro léčbu antibiotiky ve stomatologii.

Studenti rozpoznají klinicky zánět slinných žláz a na rentgenovém snímku sialolithiasis.

Studenti chápou problematiku onemocnění lymfatických uzlin.

Student získává ucelený náhled na pacienta, včetně pacientů s celkovým zdravotním rizikem. 

Literatura
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Průcha M., Houba R., Monhartová K.: Vybrané kapitoly z preklinické a klinické části dentoalveolární chirurgie, Praha, Karolinum 1992
Toman J., Halmoš Š.: Stomatologická chirurgie, Praha, Avicenum 1984

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích, praktická cvičení   

Požadavek ke SRZ: složení všech zkoušek za 4. a 5. ročník a zápočty za klinické zubní lékařství IV.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Preprotetická chirurgie – ambulantní výkony
Preprotetická chirurgie - výkony při hospitalizaci
Bolest v obličeji, neuralgie, paresa VII
Antibiotika v orální chirurgii
Analgetika v orální chirurgii
Temporomandibulární poruchy
Onemocnění slinných žláz
Fyzikální terapie, laser a kryochirurgie
Onemocnění lymfatických uzlin
Cysty orofaciální oblasti – rozdělení, diagnostika terapie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK