PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Latinská terminologie pro zubní lékařství - E0202047
Anglický název: Latin Terminology for Dentistry
Zajišťuje: Ústav jazyků (14-50)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: Mgr. Alena Holá
PhDr. Jiřina Plašilová
Vyučující: Mgr. Irena Kašparová
PhDr. Jiřina Plašilová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Předměty obecného základu
Filologie > Předměty širšího základu
Ve slož. korekvizitě pro: E0203390, E0204011
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)
Anotace
Základy gramatického systému latiny: skloňování substantiv, adjektiv, participií. Stupňování adjektiv. Číslovky. Slovesné tvary potřebné v receptuře.
Slovotvorba: Latinské a řecké slovní základy, prefixy a sufixy.
Odborná slovní zásoba v anatomickém, klinickém názvosloví a v receptuře, recepturní zkratky se zaměřením na obor stomatologie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)

Povinná literatura:
J. Plašilová: Základy latinské lékařské terminologie. Karolinum, Praha 2017
J.Plašilová, I. Kašparová.: Latinská terminologie pro zubní lékařství, (v současné době v přípravě, vyjde v roce 2018)
Doporučená literatura:
Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem na portále Mefanet (oddíl „Ostatní“)

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)

Požadavky pro  získání zápočtu:
ZS i LS  –  aktivní účast na cvičeních, splnění průběžného  a zápočtového testu
Požadavky ke zkoušce:
znalost potřebné gramatiky a slovní zásoby z anatomického, klinického názvosloví a receptury je prověřována formou písemnou i ústní

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Zimní semestr  (13 týdnů)     Anatomické názvosloví
Úvod do řecko-latinské terminologie, základní historické údaje.Zásady výslovnosti.
Substantiva 1. deklinace.
Substantiva 2. deklinace.
Adjektiva 1. a 2. deklinace. Řadové číslovky 1. – 12.
Opakování.
Průběžný test. Substantiva 4. a 5. deklinace. 
Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina (latinská i řecká).
Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina (latinská i řecká).
Substantiva 3. deklinace  – neutra (latinská i řecká).
Adjektiva 3. deklinace. Participium prézenta aktiva.
Stupňování adjektiv, funkce komparativu a superlativu v terminologii.Slovní základy číslovek v anatomickém názvosloví.
Opakování.
Zápočtový test
Letní semestr (14 týdnů)   Klinické názvosloví, receptura.
Slovesa – 3. os. sg. a pl. indikativu prézenta aktiva a pasiva, imperativ, záporný imperativ, konjunktiv prézentu aktiva a pasiva – 3. os. sg. a pl.
Substantiva 1. deklinace
Substantiva 2. deklinace.
Adjektiva 1. a 2. deklinace.
Substantiva 4. a 5. deklinace.
Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina (latinská i řecká).
Substantiva 3. deklinace  – maskulina, feminina (latinská i řecká).
Průběžný test. Neutra 3. deklinace.
Adjektiva 3. deklinace. Participium prézenta aktiva.
Stupňování adjektiv.
Číslovky základní, řadové, násobné, násobná příslovce, podílné – okrajově).
Užití číslovek  v  receptuře.
Opakování.
Zápočtový test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK