PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gynekologie a porodnictví - E0112111
Anglický název: Gynaecology and Obstetrics
Zajišťuje: Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2023
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 4 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0110038
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Gyn. - DOPORUČENÉ VÝKONY při praxi VI .docx Doporučené výkony při praxi VI. r. před SZ z gynekologie a porodnictví Pavlína Kotyková
stáhnout Gyn. - OTÁZKY SZ všechny okruhy pro studenty 2015.docx OTÁZKY SZ všechny okruhy Pavlína Kotyková
stáhnout Gyn. - PŘIPOMÍNKY pro studenty k zápisu do VI.r Informace k blokové praxi na gynekologicko-porodnické klinice Pavlína Kotyková
Anotace -
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (23.08.2018)
Gynekologie: Poruchy pohlavní diferenciace. HRT. Antikoncepce. Hormonální léčba v gynekologii. Endometrióza. Pánevní bolest. Gynekologické záněty. Sexuálně přenosné onemocnění.Gynekologické operace. Urogynekologie. Prekancerózy hrdla a těla děložního. Porodnictví: Krvácení v těhotenství. Porodnická analgezie. Koagulopatie, DIC. Porod koncem pánevním. Císařský řez. Vícečetné těhotenství. Péče v šestinedělí. Mateřská a perinatální úmrtnost.
Literatura
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (08.08.2018)

Čech E. a kol.: Porodnictví.  3.přeprac. Vydání. Grada. Praha 2014

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. 2.přeprac. vydání. Grada. Praha 2017

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. Grada. Praha 2008

Rob L., Martan A., Citterbart K.: Gynekologie. Praha Galén 2008

Rob L., Martan A., Citterbart K.: Gynekologie. 2.přeprac. vydání. Praha Galén 2012

Roztočil A. a kol.: Moderní gynekologie. Grada. Praha 2011

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (23.08.2018)

Zápočet je udělen  na základě aktivní účasti na praktikách, povoleny jsou dvě absence,

Splnit jednu službu na porodním sále. Na operačním sále absolvovat operační výkony, které jsou zapsány a podepsány lékařem ve formuláři „Doporučené výkony při praxi“ během bloku.

Na praxi je povinnost nosit bílý plášť, kalhoty a boty, bez kterých praxi nelze absolvovat.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.05.2019)

Cílem praxe je seznámení s porodnickou a gynekologickou dokumentací, dále s diagnostickými a léčebnými metodami v oboru. Osvojit si péči o jednotlivé pacientky dle diagnózy a klinických příznaků. Umět rozlišit mezi chronickým a akutním případem, seznámit se s diagnostikou a řešením náhlé příhody.

V rámci gynekologie diagnostika a léčba myomů, nepravidelnosti menstruačního cyklu, potíže s udržením moči, poruchy pánevního dna, příznaky a léčba gynekologických zánětů, endometrióza, chronická pánevní bolest. Dále psychosomatika a léčba pacientek s gynekologickou malignitou.

V rámci porodnictví seznámení s fyziologickými a patologickými porodními ději, ošetření novorozence, péče o fyziologickou nedělku, problematika patologií v šestinedělí. Dále vyšetření a péče o ženy s fyziologickým a patologickým těhotenstvím.

Studenti na jednotlivých úsecích vykonávají práci sekundárního lékaře pod přímým dohledem lékaře oddělení:

1) Účast na vizitách na jednotlivých úsecích, včetně referování na primářských vizitách

2) Podílejí se na příjmech pacientek (anamnéza, kolposkopie, gynekologické vyšetření, stanovení diagnózy, návrh léčebného postupu)

3) Příjem rodičky či těhotné na porodním sále (anamnéza, zevní a vnitřní vyšetření, návrh dalšího postupu)

4) Přítomnost, event. asistence u porodu

5) Druhá asistence u operačních zákroků

6) Přítomnost u malých gynekologických výkonů

7) LSK a HSK

8) Absolvování jedné pohotovostní služby od 16 do 20 hodin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK