PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gynekologie a porodnictví - E0110038
Anglický název: Gynaecology and Obstetrics
Zajišťuje: Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2022
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:90/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 90 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Je korekvizitou pro: E0112111, E0112038
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (18.03.2005)
Gynekologie: Gynekologické vyšetření. Menstruační cyklus. Prekancerózy hrdla a těla děložního. Gynekologická onkologie, maligní nádory dělohy a ovaria, prevence, léčba. Choroby vulvy. Hysteroskopie, laparoskopie. Dětská gynekologie.Porodnictví: Průběh těhotenství. Prenatální péče. Porodnické vyšetření. Průběh fysiologického porodu, porodní doby, vedení porodu. Ošetření porodního poranění. Šestinedělí. Novorozenec. Rizikové a patologické těhotenství. Porodnické operace.

Literatura
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (04.02.2016)

Čech E. a kol.: Porodnictví.  3.přeprac. Vydání. Grada. Praha 2014

Roztočil A. a kol.: Moderní porodnictví. Grada. Praha 2008

Rob L., Martan A., Citterbart K.: Gynekologie. Praha Galén 2008

Roztočil A. a kol.: Moderní gynekologie. Grada. Praha 2011

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (21.05.2018)

Zápočet - aktivní účast na praktikách, povolena je pouze jedna absence z 12ti denního bloku, na praxi je povinnost nosit bílý plášť, kalhoty a boty. Ostatní kritéria jsou zahrnuta v Sylabu předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: Pavlína Kotyková (23.08.2018)

b

Sylabus výuky gynekologie a porodnictví  V. roč. všeobecný směr

 

Praktika jsou v rámci  l0ti denního bloku

Praktickávýuka ( povinná)-výukovýden=5hodinvýuky(7,00-11,35)

 

Studenti jsou rozděleni na jednotlivá oddělení, kde se seznamují se základy oboru.

Každý student bude absolvovat 1 x /odpoledne- 5 hod./ služba na PS od 15.00 do 19.00 hod.

Porodní sál - seznámení s fyziologickými, patologickými a porodními ději.

Ošetřování novorozence. Na porodním sále lze studentům názorně ukázat porod na moderním porodním simulátoru "Sofiina matka + plod" /torzo matky+novorozeněte/.

Oddělení pro riziková těhotenství - studenti sledují chod oddělení a vyšetření rizikově těhotných pacientek.

Oddělení pooperační - příjem nemocných k operaci, náhlé příhody břišní, seznámení se s operační léčbou maligních nádorů, inkontinence moči, endometriózy.

Oddělení konzervativní gynekologie - příznaky a léčba gynekologických zánětů, psychosomatika a léčba nemocných s  pokročilým stupněm maligních gynekologických nádorů, základy chemoterapie a aktinoterapie, včasná těhotenská patologie.

Oddělení šestinedělí - péče o fyziologickou nedělku, problematika patologií v šestinedělí, laktace..

 

Seminární místnost č.1.-III.NP - zde se studenti se seznamují s gynekologickými a porodnickými nástroji dále nově pořízenými porodními modely a laparoskopickými trenažéry.atd.

 

PŘEDNÁŠKY/celkem 15 přednášek/ :

začínají začátkem akademického roku /pondělky, výjimečně pátky/ od 15.00 - 16.40 hod,  posluchárna ŠAF /Šafránkův pavilon/

 

OKRUHY  k  přednáškám  z  gynekologie a porodnictví

 

GYNEKOLOGIE - názvy témat

1.      Ženské pohlavní hormony, Menstruační cyklus, Poruchy menstruačního cyklu

2.      Antikoncepce

3.      Infekce v gynekologii, PID

4.      Mimoděložní těhotenství, Náhlé příhody v gynekologii

5.      Benigní onemocnění a prekancerózy pohlavních orgánů /Vulva, Pochva, Hrdlo děložní, Děloha, Vaječníky + vejcovody, Prsy/

6.      Zobrazovací vyšetření - společně gynekologie + porodnictví

7.      Menopauza

 

PORODNICTVÍ - názvy témat

1.      Lidské gamety, jejich morfologie, tvorba a funkce. Oplození a včasný vývoj blastocyty. Embryogeneze a fetogeneze

2.      Placenta - její morfologie, funkce a variace tvaru. Pupečník a plodové obaly - morfologie, vývoj. Plodová voda - její tvorba, funkce, diagnostika základních poruch v množství.

3.      Diagnostika gravidity, známky a příznaky gravidity, určování termínu porodu. Fyziologické změny v těle těhotné. Životospráva těhotné. Léky v graviditě.

4.      Systém prenatální péče v ČR, pravidelné a nepravidelné vyšetření v prenatálních poradnách.

5.      Prenatální genetická diagnostika a diagnostika vrozených vývojových vad plodu.

6.      Tvrdé cesty porodní. Měkké cesty porodní. Kontrakční činnost děložní, porodní síly. Hlavička plodu, její anatomie a rozměry.

7.      I.doba porodní. II. doba porodní. Mechanizmus porodu. III. doba porodní. Lékařské vedení porodu

8.      Léky na porodním sále. Porodní analgezie.

 

GYNEKOLOGIE - témata k praktikám na jednotlivých odd.

 

·         Anatomie malé pánve

·         Propedeutika - gynekologické vyšetření, prebioptické metody, screening - hrdlo děložní, prsy; laboratorní vyšetření

·         Obsah gynekologické preventivní prohlídky

·         Zobrazovací vyšetření v gynekologii

·         Ženské pohlavní hormony

·         Menstruační cyklus, regulace

·         Poruchy menstruačního cyklu

·         Klimakterium

·         Antikoncepce - ženská, mužská, sterilizace, interrupce

·         Infekce v gynekologii, PID

·         Mimoděložní těhotenství

·         Náhlé příhody v gynekologii

·         Endometrioza

·         Benigní onemocnění a prekancerozy pohlavních orgánů

1.      Vulva

2.      Pochva

3.      Hrdlo děložní

4.      Děloha

5.      Vaječníky + vejcovody

6.      Prsy

·         Základy onkogynekologie

 

PORODNICTVÍ - témata k praktikám na jednotlivých odd.

 

·         Lidské gamety, jejich morfologie, tvorba a funkce.

·         Oplození a včasný vývoj blastocyty

·         Embryogeneze a fetogeneze

·         Placenta - její morfologie, funkce a variace tvaru.

·         Pupečník a plodové obaly - morfologie, vývoj.

·         Plodová voda - její tvorba, funkce, diagnostika základních poruch v množství.

·         Diagnostika gravidity, známky a příznaky gravidity, určování termínu porodu.

·         Fyziologické změny v těle těhotné.

·         Životospráva těhotné. Léky v graviditě.

·         Uložení plodu v děloze - definice pojmů poloha, postavení, naléhání, držení plodu.

·         Zevní porodnické vyšetření, pelvimetrie.

·         Vnitřní porodnické vyšetření, cervikální skóre.

·         Systém prenatální péče v ČR, pravidelné a nepravidelné vyšetření v prenatálních poradnách.

·         Prenatální genetická diagnostika a diagnostika vrozených vývojových vad plodu.

·         Kardiotokografie - diagnostika intrauterinní tísně plodu

·         USG v porodnictví

 

·         Tvrdé cesty porodní. Měkké cesty porodní.

·         Kontrakční činnost děložní, porodní síly.

·         Hlavička plodu, její anatomie a rozměry.

·         I. doba porodní.

·         II.doba porodní. Mechanizmus porodu.

·         III.doba porodní.

·         Lékařské vedení porodu

·         Episiotomie a porodní poranění.

·         Léky na porodním sále . Porodní analgezie

·         Novorozenec

·         Puerperium a Laktace

Výukové filmy doplňují výuku v V.ročníku

 Porod koncem pánevním

Císařský řez

Klešťový porod

Hypoxie plodu

Vícečetné těhotenství

Gynekologické operace

Základní gynekologické vyšetření

Dětská gynekologie

 

 

Studijní literatura: viz. Karolinka LF UK Plzeň

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK