PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hygiena a preventivní medicína - E0110018
Anglický název: Hygiene and Preventive Medicine
Zajišťuje: Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018 do 2022
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:25/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Je korekvizitou pro: E0112115B, E0112115C, E0112115, E0112115A, E0112019
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout otázky hygiena 2018-2019.docx Státnicové otázky z hygieny Petra Tišerová
stáhnout Sylabus 5.r. všeob. 2018-19.doc Petra Tišerová
Anotace -
Poslední úprava: KRAJDL (09.07.2003)
Studium vztahu životních podmínek a životního stylu ke zdraví jednotlivců a populačních skupin a k výskytu civilizačních nemocí. Primární a sekundární prevence ve vztahu ke speciálním lékařským oborům a k všeobecnému lékařství. Podpora a posilování zdraví v nových společenských a politických podmínkách. Systém monitoringu fyzikálních, chemických, biologických a sociálních faktorů životního prostředí a systém biomonitoringu. Analýza, hodnocení a řešení zdravotních rizik v pracovním a přírodním prostředí. Kontrola a hodnocení stravovacích zvyklostí a výživového stavu osob a populačních skupin.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Petra Tišerová (01.10.2018)

Podmínky zakončení předmětu - zápočet

Povolená absence - 2,5 hodiny

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Iva Kladnická (03.04.2018)

Hygiena - skripta a kapitoly ve skriptech:

Müllerová D. a kol.: Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví, Karolinum, 2014

Tuček M: Hygiena a epidemiologie. Praha Karolinum 2013

Fait T. a kol.: Preventivní medicína. Praha Maxdorf 2008

Müllerová D. a kol.: Obezita- prevence a léčba, Praha, MF, 2009
Müllerová D.: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech, Praha, Triton, 2003

Svačina, Š.: Klinická dietologie. Grada 2008

Zloch Z. a kol.: Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium. Praha, Karolinum, 2001

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Petra Tišerová (01.10.2018)

Podmínky zakončení předmětu - zápočet

Povolená absence - 2,5 hodiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK