PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Soc. a prac. lékařství, veř.zdravotnictví, hygiena a preventivní medicína - výuka na Ústavu hygieny - E0112115A
Anglický název: Public and Occupational Medicine, Public Health, Social and Preventive Medicine
Zajišťuje: Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 --- [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: za splnění nejsou body
Garant: doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Monika Bludovská, Ph.D.
Soc.,prac. lékařství, veř. zdrav.,hygiena.. České Budějovice
Mgr. Iva Kladnická
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Iveta Plavinová
MUDr. Pavel Sedláček
Soc.prac. lékařství veř zdrav hygiena.. Ústí nad Labem
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0110018, E0110019
Prerekvizity : E0112115
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus pro 6. r. všeob., 2019-20.docx Sylabus 2019-20 Petra Tišerová
stáhnout 2018-19 otázky kombinace.doc Petra Tišerová
Anotace
Poslední úprava: Petra Tišerová (24.05.2018)
Cílem praxe garantované Ústavem hygieny a preventivní medicíny je doplnění teoretických znalostí studentů praktickým vyšetřováním pacientů i zdravotně výchovnou intervencí, zdůraznění významu začleňování primární prevence chronických neinfekčních onemocnění do běžné praxe každého lékaře.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Petra Tišerová (25.05.2018)

Hygiena a preventivní medicína:

 

Podmínkou je získání zápočtu: docházka – seminář, praktikum a vypracování seminární práce

 

 

Literatura
Poslední úprava: Petra Tišerová (24.05.2018)

 Hygiena - skripta a kapitoly ve skriptech:

Müllerová D. a kol.: Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví, Karolinum, 2014

Tuček M: Hygiena a epidemiologie. Praha Karolinum 2013

Fait T. a kol.: Preventivní medicína. Praha Maxdorf 2008

Müllerová D. a kol.: Obezita- prevence a léčba, Praha, MF, 2009
Müllerová D.: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech, Praha, Triton, 2003

Svačina, Š.: Klinická dietologie. Grada 2008

Zloch Z. a kol.: Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium. Praha, Karolinum, 2001

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Petra Tišerová (25.05.2018)

Hygiena a preventivní medicína:

 

Podmínkou je získání zápočtu: docházka – seminář, praktikum a vypracování seminární práce

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK