PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biofyzika - E0102002
Anglický název: Biophysics
Zajišťuje: Ústav biofyziky (14-20)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
Ing. Jiří Dejmek, Ph.D.
Bc. Zdeněk Kubeš
MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0104011, E0104137
Anotace -
Poslední úprava: KRAJDL (22.07.2003)
Rekapitulace vybraných témat středoškolské fyziky pro potřebu studia lékařství. Zdůraznění významu fyzikálních zákonitostí v medicínské diagnostice a terapii. Význam fyzikálních poznatků v lékařském a biologickém výzkumu
Literatura
Poslední úprava: KRAJDL (30.07.2003)

Hrazdíra I. a kol. Biofyzika. Avicenum 1990

Patočka S. a kol. Praktická cvičení z biofyziky. Praha SPN 1985

Bolek L., Růžička J. IBM PC - rukověť začínajícího uživatele. Plzeň ASP 1991Středoškolské učebnice fyziky Kolektiv: Učebnice biofyziky

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (25.05.2018)

Požadavky pro splnění zápočtu a zkoušky

Zápočet

V praktické výuce je zaveden bodovací systém. Bodována je účast ve výuce, průběžné zkoušení během praktik a dva zápočtové testy. Je stanoven minimální bodový limit, při jehož dosažení student má nárok na zápočet. Zároveň musí odevzdat dva souhrnné reporty ze všech úloh (v elektronické formě). Jejich schválení příslušným učitelem je druhou podmínkou pro udělení zápočtu.

 

Zkouška

Zkouška probíhá písemnou formou. Jsou ověřovány znalosti z veškeré odpřednesené látky, z praktických cvičení včetně teoretických úvodů k jednotlivým úlohám. Studijní materiál je doplněn ještě dalšími doprovodnými texty. Předmět má svůj e-learningový kurz, na jehož stránkách jsou všechny tyto studijní materiály studentům k dispozici, včetně zveřejněných přednášek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK